BLOG

Kaza Sonrası Trafik Sigortasının Sağladığı Güvenceler

Kaza Sonrası Trafik Sigortasının Sağladığı Güvenceler

Trafik Sigortası poliçeleri, motorlu araç sahiplerinin karıştığı herhangi bir trafik kazasında üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına ya da karşı tarafın aracında hasara sebebiyet vermesi durumundaki hukuki sorumluluklarına karşı güvence altına alır. Böylece sürücüler, kusurlu oldukları trafik kazalarında diğer taraflara karşı hukuki sorumlulukların doğurabileceği maddi yükümlülüklerini, zorunlu trafik sigortası poliçelerindeki teminatlar kapsamında sigorta şirketlerine devretmiş olurlar.

Trafik Sigortası Nedir?

Herhangi bir trafik kazası durumunda motorlu taşıt sürücüleri maddi hasarlara karşı teminat altına almak için zorunlu trafik sigortası ve kasko olmak üzere iki çeşit sigorta ürünü bulunuyor. Halk arasında trafik kaza sigortası veya trafik sigortası olarak adlandırılan zorunlu trafik sigortası ile kasko, nitelikleri bakımından sıklıkla birbirine karıştırılabiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, trafik sigortası, aracıyla trafiğe çıkmak isteyen sürücüler için kanuni zorunluluklar arasında yer alıyor. Bu nedenle resmi adı zorunlu trafik sigortası olarak belirtiliyor. Araç trafiğinin kaza riskine açık bir ortam teşkil etmesi ve doğabilecek maddi ve manevi sorumlulukların kusurlu sürücülere yüklenebilmesi adına trafik sigortası planları devlet eliyle zorunlu tutuluyor. Bir başka ifadeyle zorunlu trafik sigortası, sigortalı aracın diğer araçlara ve kişilere verdiği zararları kusurlu sürücülerin karşılayamaması riskini ortadan kaldırıyor.

Trafik sigortası ürünleri, sürücülerin trafikte diğer araçlara ve kişilere verebilecekleri maddi ve fiziki hasarları teminat altına alınmasını sağlıyor. Zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan araçların trafiğe çıkması ve bunun tespit edilmesi durumunda yetkili kolluk güçleri tarafından araç trafikten men ediliyor.

Trafikte kendi kusuruyla kazaya sebep olan ve dolayısıyla diğer araçlara veya insanlara zarar veren kişilerin karşı tarafın zararlarını karşılaması gerekiyor. Bu noktada tarafların kusur oranları belirleniyor. Kusuru oranlarına göre diğer tarafın zararlarını karşılamak gerekiyor. Bununla birlikte kazaya sebebiyet veren kusurlu tarafın ortaya çıkan zararı ve tedavi masraflarını karşılamak için ekonomik yeterliliği olmaması riski de bulunuyor. İşte zorunlu trafik sigortasının zorunlu tutulmasının amacı burada karşımıza çıkıyor. Trafikte diğer kişilerin kusuru nedeniyle araçların ve insanların zarar görmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ürünümüz hakkında detaylı bilgiye ürün sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Zorunlu trafik sigortası ile sıklıkla karıştırılan kasko sigortası planlarını ve kapsamını da kısaca açıklamakta fayda var. Öncelikle kasko sigortasını yaptırmak zorunlu değil, araç sahiplerinin kendi tasarrufuna bırakılıyor. Bunun nedeni ise kasko sigortasının zorunlu trafik sigortasından farklı olarak kaza durumunda diğer araçların değil sigortalı aracın hasarlarını karşılıyor olması şeklinde özetleyebiliriz. Diğer bir deyişle kasko sigortası yaptırmak sigortalı aracın kendisine ait hasarları teminat altına alıyor.

Kaza Sonrası Trafik Sigortasının Sağladığı Güvenceler Nelerdir?

Trafik sigortası, kazaya karışan diğer araçta meydana gelen hasarlar nedeniyle doğan tamir masrafları ile diğer aracın sürücüsünün ve yolcularının bedenen ve ruhen uğrayabileceği zararların tedavi masraflarını; vefat durumunda yasal sorumlulukların karşılanmasını sağlıyor.

Trafik sigortasının sağladığı güvencelerin genel çerçevesi bu şekilde olmakla birlikte her poliçe özelinde teminatlar farklılık gösterebiliyor. Trafik sigortasının yapılması için taraflar arasında poliçe adı verilen bir sigorta sözleşmesi imzalanıyor. Sigorta sözleşmesinde hem sigorta şirketinin hem de sigorta ettiren tarafın hakları ve yükümlülükleri açıkça belirtiliyor. Sigorta şirketinin hangi riskleri teminat altına aldığı, teminat tutarları, teminatın geçerli olması için gerekli olan koşullar ve ortaya çıkan zararın ne kadarlık bir kısmının sigorta şirketi tarafından karşılanacağı gibi temel noktalar poliçeye yazılıyor. Aynı şekilde sigorta ettirenin yükümlülüğü olan prim ödemelerinin miktarı ve ödeme şekli poliçede yer alıyor.

Poliçede yukarıda sayılan temel hususların bulunması önem taşıyor. Poliçe kapsamı ise tarafların karşılıklı şekilde anlaşmasıyla genişletilebiliyor. Elbette ki böyle bir durumda ödenmesi gereken prim miktarları da değişiklik gösteriyor. Örneğin, poliçede yer alan standart teminatlara ek olarak kamu malına verilen zararların da kapsam dahiline alınması mümkün olabiliyor. Böyle bir durumda aracınızla kaza yaparak bir kamu malına zarar verdiğinizde bundan doğan masrafları yine zorunlu trafik sigortası karşılıyor.

Trafik sigortası kapsamında güvence altına alınabilen durumlar şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Trafik kazası sonucu karşı tarafın aracına verilen zararlar
 • Kaza sonucu diğer araçta bulunan kişilerin uğradığı fiziksel zararların tedavisi için yapılan masraflar
 • Kaza nedeniyle vefat durumu olursa defin masrafları
 • Ölüm nedeniyle karşı taraftan gelen manevi tazminat talepleri
 • Diğer kişilerin ev, dükkan gibi mallarına verilen zararlar
 • Elektrik direkleri, tabelalar, vb. kamuya ait olan mallara verilen zararlar
 • Kazada kusurunuz olmamasına rağmen karşı tarafın kusurlu olduğunuzu iddia ederek dava açması durumunda ortaya çıkan savunma masrafları
 • Kazada yaralanan kişilerin çalışamadıkları dönemde yoksun kaldıkları gelirlerin karşılanması

Yukarıda sayılanlar zorunlu trafik sigortası kapsamına alınabiliyor olmakla birlikte hepsi poliçede yer almayabiliyor. Bu nedenle poliçe detaylarını iyi bir şekilde okumak ve kapsamını net olarak bilmek büyük önem taşıyor. Aksi halde herhangi bir kaza durumunda sürücülerin masraflardan sorumlu tutulması söz konusu olabiliyor.

Zorunlu trafik sigortası ortaya çıkan zararları belirli limitler dahilinde karşılandığını da belirtmemiz gerekiyor. Poliçedeki teminatlar çeşitlendirilebiliyor olmakla birlikte zorunlu trafik sigortasının yapacağı ödemelerin bir tavan miktarı bulunuyor. Bu tavan miktar her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanıyor.

Zorunlu trafik sigortasının limitlerini aşan zararlar söz konusu olduğu durumlarda ise limitlerin üzerinde kalan tutarlardan araç sahibi sorumlu tutuluyor. Araç sahipleri, bir başka sigortacılık ürünü olan ihtiyari mali mesuliyet sigortası planları ile trafik sigortasının sağladığı teminat limitlerini ve sorumluluk kapsamını daha da genişletebiliyor.

 

Kazada Sigorta Şirketi Parayı Kime Öder?

Zorunlu trafik sigortası sigortalı aracın diğer araçlara ve kişilere verdiği zararları karşıladığından ötürü kaza durumunda ortaya çıkan hasarların ödemesi zarar gören tarafa yapılıyor. Bir başka ifadeyle; trafik sigortası ürününü satın alan sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki bir poliçede risklerin gerçekleşmesi durumunda teminatlardan doğan ödemeler üçüncü taraflara yapılıyor.

Zorunlu trafik sigortasının zarar gören kişilere ödeme yapabilmesi için öncelikle sigortalı aracın sürücüsünün kusur oranının belirlenmesi gerekiyor. Kazaya karışan sürücüler ortak bir şekilde kaza tespit tutanağı hazırlıyor. Tutanakta kazanın oluş şekli ve yeri gibi bilgiler yer alıyor. Kazanın oluş şeklinin detayları ve olay yeri fotoğrafları sigorta şirketine iletiliyor. Sigorta şirketi eksperler aracılığıyla kaza tespit tutanağını inceliyor ve tarafların kusur oranlarını belirliyor. Sonrasında sigortalı aracın kusuru oranında karşı tarafa ödeme yapıyor.

Sigorta şirketine gereken evraklar iletildikten sonra sigorta şirketinin incelemek için en fazla 8 iş günü süresi oluyor. Bu sürenin sonunda kazayla ilgili olarak kusur oranlarının belirlenmesi ve zarar gören tarafa ödeme yapılması gerekiyor.

Kaza Sonrası Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Zorunlu trafik sigortası ürünlerinde kapsam dışı tutulan durumları şöyle özetleyebiliriz;

 • Sigortalı aracın trafikte seyir halinde değilken başka araçlara veya kişilere zarar vermesi
 • Kazaya karışan araçların aynı kişiye ait olması durumu
 • Aracın bakım için bırakıldığı serviste kazaya sebebiyet vermesi
 • Araçta patlayıcı madde taşınması durumu
 • Kaza nedeniyle zarar gören diğer araç içinde taşınan eşyalar haricinde römork ile eşya taşınması

Trafik Sigortası ürünümüzü Sompo Mobilo uygulamamızdan, internet sitemizden ya da en yakın acentemizle iletişime geçerek satın alabilir, Sompo Sigorta ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz.

İlgili diğer yazılar