BLOG

Eşya Sigortası Nedir, Yaptırılmalı mı?

Sigortacılık sektörünün ürünlerinden olan eşya sigortası, kişisel eşyalarınıza gelebilecek zararların karşılanması için onları koruma altına almayı sağlar. Siz de konut sigortası türlerinden biri olan eşya sigortası poliçeleri hakkında merak ettiğiniz tüm konular için detaylara göz atabilirsiniz.

Eşya Sigortası Nedir?

Eşya sigortaları, kişilerin mal varlıklarını güvence altına aldıkları ve doğabilecek olan zararları tazmin edebilecekleri poliçelerdir. Konutların içerisinde ya da konutlara dahil olan, bahçe, balkon teras gibi alanlarda bulunan eşyaları çeşitli risklere karşı teminat altına alabilirsiniz. Sadece eşyaların zarar görmesi değil, ferdi kaza gibi ilave teminatlarla evinizdeki bireylerin sağlıklarını da teminatlandırabilirsiniz.

Eşya sigortası poliçeleri, risklerin gerçekleşmesi halinde eşyalardaki hasarın giderilmesi ya da eşyaların yenisinin alınabilmesi için ihtiyacınız olan maddi kaynakları sağlar. Konutun mülkiyeti yani kiracı ya da ev sahibi olma durumunuz fark etmeksizin eşya sigortası planlarına dahil olabilirsiniz. Eşya sigortalarında yer alan riskler sigorta şirketlerinin geliştirdiği poliçe şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak genel itibarıyla deprem, sel gibi doğal afetler; yangın, su basması gibi risklerin yanı sıra hırsızlık eşya sigortasının sunduğu ana teminatlar olarak sayılabilir. Eşya sigortası poliçeleri evinizdeki elektrik, su, gaz tesisatlarının bakım ve onarımı, çilingir gibi hizmetlerden de faydalanmanızı sağlar. Eşyalarınızı, konut ya da iş yeri sigortası gibi poliçeler kapsamında sunulan ek teminatlarla da güvence altına alabilirsiniz.

Eşya sigortası poliçeleri, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından düzenlenebilir. Bu hususta eşya sigortaları ile ilgili konut sigortalarını da kapsayan önemli birkaç detaydan söz edilebilir. Herhangi bir doğal afet, yangın, su basması ve hırsızlık gibi risklerde konut sigortasını yaptıran ev sahipleri, konutlarında meydana gelen zararların karşılanmasını talep edebilir. Eğer o ev içerisinde oturuyor ve konut sigortası poliçesinde eşya teminatı da varsa; eşyalardaki maddi hasarlar da poliçe kapsamındadır. Ancak, konut sigortası poliçesinde söz konusu ev kiralanmış ise ev sahibinin yaptırmış olduğu konut sigortası evdeki kiracısının eşyalarını kapsamaz. Bir başka deyişle ev sahibinin yaptırmış olduğu konut sigortasında eşya teminatı olsa dahi; kiracı eşyalarındaki hasarı bu poliçe ile ödenmez. Kiracılar, eşyalarını güvence altına almak için sigortalı olarak kendi adlarına eşya sigortası poliçesine sahip olması gerekir.

Eşya Sigortası Ne İşe Yarar?

Eşya sigortası, poliçelerde tanımlanmış olmak kaydıyla evinizde ya da iş yerinizde bulunan eşyalarda meydana gelebilecek hasarların giderilmesi için maddi kaynakları size sunar. Poliçe şartlarına göre değişmekle birlikte; plan kapsamında yer alan eşyalarınızın kullanılamaz hale gelmesi, ihmal ve dikkatsizlik sonucu, düşerek ya da kasıtlı olmayan darbelere bağlı kırılması, kullanım esnasında bozulması gibi riskler de eşya sigortası kapsamında yer alabilir. Ancak, bazı durumlarda poliçe kapsamında teminat altına alınan eşyaların sigortalıya ait olduğunun ispatlanması talep edilebilir. Eşya sigortası poliçeleri teminat altına alınan eşyaların türlerine ya da risk çeşitlerine göre farklı isimlerle de karşınıza çıkabilir. Örneğin, yangın sigortası olarak bilinen poliçeler ya da elektronik eşya sigortası gibi poliçeleri bu isimlere örnek olarak vermek mümkündür. Eşya sigortaları bazen de sadece tek bir eşya özelinde kurgulanabilir.

Eşya Sigortası Neleri Kapsar?

Sigorta kapsamında ele alınabilecekler, bir konutta ikamet edenlerin sahip olduğu araç gereçler ve binaya ait olan pencere, kapı, tesisat gibi demirbaşlardır. Dolayısıyla evinizde bulunan koltuk takımları, ahşap mobilyalar, beyaz eşyalar, elektronik cihazlar, süs amaçlı ve dekor ekipmanları, tekstil ürünleri, mücevherler, takılar gibi değerli eşyalar sigorta seçenekleri ile güvence altına alınabilir. Hangi eşyaların poliçe kapsamına dahil edilebileceği gerekli kriterlere uygunluk şartıyla tamamen sigortalının insiyatifindedir. Standart olarak teminat kapsamında olmayan eşyalarınızı, poliçelere eklemek istemeniz durumunda sigorta şirketinizle müzakere edebilirsiniz. Eşya sigortalarında sunulan ilave teminat seçenekleri ile evinizde geçici olarak konaklayan misafirlerinizi eşyalarını da güvence altına alabilirsiniz. Böylece misafirlerinizin eşyaları risklere karşı poliçeler ile korunabilir.

Eşya sigortalarında, poliçe şartlarına uymayan eşyalar güvence kapsamında değildir. Ayrıca poliçelerde belirtilen limitleri aşan hasarlar da karşılanmaz. Sigortacılık sektöründeki tüm ürünlerde olduğu gibi hasarlarda kasıt tespit edilmesi halinde de teminatlardan yararlanamazsınız. Sağlıklı bir sigortacılık hizmeti alabilmek için poliçelerinizi detaylı bir şekilde incelemelisiniz. Sigorta poliçesinin kapsamını, hangi risk türlerine ve hangi teminatlarla korunduğunuzu bilmenizde faydalı olabilir.

Ev Eşya Sigortası Hırsızlık, Yangın gibi Durumları Kapsar mı?

Eşya sigortalarında, poliçelerde yer alan özel şartlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte hırsızlık ve yangın riskleri ana teminatlar arasındadır. Bu gibi durumlarda eşyaların hırsızlık ya da yangından zarar gördüğünün kanıtlanması gerekir. Örneğin yangın sonrası itfaiye raporları, hırsızlık sonrası kolluk güçleri tarafından tutulan resmi belgeler, tutanaklar ispat niteliği taşıdığı için oldukça önemlidir.

Eşya Sigortası Zorunlu mu?

Eşya sigortası poliçeleri, ilgili yasal mevzuatlarda zorunlu tutulan sigorta poliçelerden biri değildir. Ancak konutlarınızda bulunan eşyaları olası hasar durumunda yenileme ya da tamirat masraflarından çok daha düşük prim tutarları ödeyerek koruyabilirsiniz.

Sompo Sigorta'nın sunduğu Konut Eşya Planı ile sigorta bedeline bakılmadan tercih ettiğiniz plana uygun şartlarda eşyalarınızı güvence altına alabilirsiniz. Sompo Sigorta Konut Eşya Planı hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için detayları inceleyebilirsiniz. Ayrıca, mülklerinizdeki eşyaları güvence altına almak ve Sompo Sigorta avantajlarından faydalanmak için size en yakın acenteyi ziyaret edebilirsiniz.


İlgili diğer yazılar