BLOG

4 Soruda Yabancılar için Sağlık Sigortası

Yabancılar için Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet edebilmeleri için oturma izni adı verilen hukuki bir belgeye sahip olmaları gerekiyor. Yabancılar için ikamet izni olarak da adlandırılan oturma izni, yabancılara belgenin geçerli olduğu süre boyunca Türkiye sınırları içerisinde yaşama hakkı veriyor.

90 günü aşan sürelerde Türkiye’de kalmak isteyen tüm yabancıların bu belgeyi almaları zorunlu tutuluyor. Oturma izni almak isteyen yabancıların kanunlarla belirlenen bazı koşulları sağlaması gerekiyor. Oturma izni alabilmek için aranan şartlar arasında başvuru sahibinin sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu da bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye’de oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin başvuru öncesinde sigorta şirketlerinden teklif alarak yabancılar için sağlık sigortası yaptırmaları önem taşıyor.

Yabancıların Türkiye’de kalmak istedikleri sürenin 90 günü aşması halinde kişilerin bu süreç için maddi yeterliliklerini mutlaka ispatlamaları gerekiyor. Yabancılar için sağlık sigortası da esasen bu gereklilikten dolayı doğmuş bir sigorta türüdür. Uzun süre ülkemizde kalacak olan yabancı kişilerin herhangi bir kaza veya sağlık problemi yaşamaları durumunda ihtiyaç duyacakları sağlık hizmetini maddi olarak karşılayabilmeleri bekleniyor.

Bilindiği üzere ülkemizde sağlık hizmetleri devlet eliyle ve özel teşebbüslerle olmak üzere iki şekilde veriliyor. Devlete bağlı sağlık kuruluşları ücretsiz hizmet veriyor olmakla birlikte Türk vatandaşları sosyal güvenlik primini düzenli şekilde ödeyerek bu imkândan faydalanabiliyor. Türk vatandaşı olmayan kişilerin ise sosyal güvenlik primi ödemeleri söz konusu olmadığından ülkemizde devlet kuruluşlarından sağlık hizmeti alma hakları bulunmuyor. Bu nedenle herhangi bir tıbbi ihtiyaç durumunda özel kuruluşlara başvurmaları gerekiyor.

Yabancı uyruklu kişilerin özel sağlık kuruluşlarına başvurmaları halinde yabancılar için sağlık sigortası planları maddi olarak sağlık masraflarını karşılayabilmelerini sağlıyor. Böylece, yabancı uyruklu bireylerin kamu üzerindeki maddi yüklerinin azaltılması hedefleniyor. 11 Nisan 2014 tarihinde getirilen düzenleme ile yabancı uyruklu kişiler 90 günden fazla Türkiye’de kalmak istiyorlarsa en az 1 yıl süreli olmak üzere yabancılar için sağlık sigortası yaptırmaları gerekiyor.

Yabancılar için sağlık sigortası aynı zamanda “ikamet izni sigortası” veya “yabancı uyruklu oturma izni sağlık sigortası” olarak da adlandırılıyor. Yabancılar için sağlık sigortası sayesinde kişilerin acil tıbbi müdahaleler dışında tanı, teşhis, tedavi işlemlerinin yanı sıra tedavi için ülkesine geri dönme gibi masrafları da karşılanabiliyor. Hangi tıbbi ve tıbbi olmayan masrafların sigorta kapsamında karşılanacağı poliçe kapsamına göre belirleniyor.

Yabancı Sağlık Sigortası Neleri Karşılar?

Sigorta sisteminde kişilere belirli menfaatlerini belirli risklere karşı koruma imkânı sunuluyor. İnsanlar sigorta kapsamına alınabilen belli başlı risklerin gerçekleşmesi durumunda doğacak maddi yükümlülükleri sigorta şirketlerine devrederken bunun karşılığında sigorta şirketlerine prim ödemesi yapıyor. Poliçe adı verilen sigorta sözleşmelerinde koruma altına alınan menfaatin ne olduğu, hangi risklere karşı güvence altına alındığı ve teminat tutarları açıkça belirtiliyor. Bunun karşılığında ödenmesi gereken sigorta primi de yine poliçede yer alıyor.

Poliçelerin kapsamı tarafların karşılıklı anlaşmalarına göre değişiklik gösteriyor. Teminat altına alınan risklerin yanı sıra bu risklerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan zararın ne kadarlık bir kısmının sigorta şirketi tarafından karşılanacağı da yine poliçe detaylarında belirtiliyor. Yabancılar için sağlık sigortasında sağlık hizmeti alınması durumunda yapılan masrafların tamamı sigorta şirketi tarafından karşılanabileceği gibi masrafların belirli bir yüzdesinin karşılanması da kararlaştırılabiliyor.

Yabancılar için sağlık sigortası kapsamı yatarak ve ayakta tedavi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ayrıca sigortanın kapsamı poliçeye göre değişiklik gösterebiliyor olmakla birlikte genel olarak teminat altına alınan durumları şu şekilde özetleyebiliriz:

Ayakta tedavi teminatları

 • İlaçlar
 • Tahliller
 • Doktor muayenesi, teşhis ve tedavi
 • Röntgen
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon
 • Yardımcı tıbbi malzemeler (Kol askısı, tabanlık, varis çorabı. vb.)

Yatarak tedavi teminatları

 • Hastanede kalınması durumunda ortaya çıkan masraflar (Oda ve refakatçi masrafları)
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Ameliyat
 • Diyaliz
 • Yapay uzuv takılması durumunda ortaya çıkan masraflar
 • Yoğun bakım (Yatak- yemek ücreti, yoğun bakımda kullanılan demirbaş cihazların ücreti, sarf malzemeler vb.)
 • Tahliller
 • Röntgen gibi görüntülemeler
 • Oksijen, serum, pansuman gibi uygulamalar
 • Hemşirelik hizmetleri
 • Trafik kazası durumunda acil diş tedavileri
 • Evde bakım (Sigortalıyı takip eden doktorun zorunlu görmesi halinde evde görevlendirilecek ikinci doktor nedeniyle ortaya çıkan masraflar)
 • Ambulans hizmetleri
 • Sigortalı yabancı uyruklu kişinin poliçe imzalanmadan önce var olan hastalıkları ile ilgili sağlık harcamaları ise kapsam dışı bırakılıyor. Ayrıca diş, diş eti, çene kemiği ve ağız cerrahisi masrafları da yine kapsam dışında tutuluyor. Buna ek olarak poliçede açıkça belirtilmeyen tüm durumlar teminat kapsamı dışında kabul ediliyor.

Yabancı Sağlık Sigortası Kimlere Yapılır?

Ülkemizde yaşamayı düşünen tüm yabancı uyruklu kişiler yabancılar için sağlık sigortası imkânından faydalanabiliyor. Türkiye ziyareti turistik amacı aşan ve burada çalışmayı veya eğitim almayı düşünen tüm yabancıların yabancılar için sağlık sigortası yaptırmaları ise zorunlu tutuluyor.

Türk vatandaşı ile evli yabancı uyruklu bireylerin özel bir durumu bulunuyor. Evli olduğu Türk vatandaşının sosyal güvencesi varsa yabancılar için sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bilindiği üzere Türkiye’de eşlerden biri çalışıyorsa ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenli şekilde prim ödemesi yapıyorsa, kendisi dışında eşi ve çocukları da devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Aynı düzenleme eşi yabancı uyruklu olanlar için de geçerliliğini koruyor. Türk vatandaşı olan eş, sosyal güvenlik kapsamında sağlık hizmeti alma şartlarını sağlıyorsa; onun yabancı uyruklu eşi de devletten sağlık hizmeti alma hakkına sahip oluyor. Fakat Türk vatandaşı eşin herhangi bir sağlık güvencesi yoksa yabancı uyruklu eşin yabancılar için sağlık sigortası yaptırması zorunluluğu devam ediyor.

Eşi sosyal güvence kapsamında olsa dahi yabancı uyruklu bireylerin, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırma imkanı da bulunuyor. Bu sayede yabancı uyruklu bireyler, özel sağlık kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanılabiliyor.

Türkiye’ye ikamet etme amaçlı değil de yalnızca turistik amaçlı şekilde gelen yabancıların yabancılar için sağlık sigortası yaptırmak gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca daha önce Türk vatandaşlığına sahip olan fakat daha sonra vatandaşlıktan çıkmış bireylere verilen mavi kart sahipleri de bu sigorta türünü yaptırmak zorunda değil.

Yabancı Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Yabancı sağlık sigortası planları, sigorta şirketlerinin sunduğu sigortacılık ürünleri arasında yer alıyor. Poliçe kapsamı ve prim ödeme şartları taraflarca serbest şekilde belirlenebiliyor. Tüm sağlık sigortası türlerinde olduğu gibi poliçe kapsamı ve prim miktarı belirlenirken sigortadan faydalanacak olan kişinin yaşı, sağlık durumu, sağlık geçmişi gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

Tüm sigorta sözleşmeleri genel olarak 1 yıllık süre için hazırlanıyor. Süre bitiminde yine birer yıllık periyotlarda poliçe yenilenebiliyor. Yabancılar için sağlık sigortası da yine aynı şekilde en az 1 yıllık süre için yapılıyor. Yabancı uyruklu sigortalının 1 yıldan daha uzun süre Türkiye’de kalacak olması halinde ise poliçenin yenilenmesi gerekiyor. Bazı durumlarda poliçenin en baştan 2 yıllık olacak şekilde düzenlenmesi de söz konusu olabiliyor.

Sompo Sigorta, 70 yaş ve altındaki yabancı uyruklu bireyler için yabancılar için sağlık sigortası planını sunuyor. Siz de Türkiye’de geçireceğiniz süre boyunca sağlık masraflarınızı güvence altına almak için ürün sayfamıza göz atabilir ve en yakın Sompo Sigorta acentesine gidip yabancılar için sağlık sigortası avantajlarından faydalanabilirsiniz!

İlgili diğer yazılar