BLOG

Acil Sağlık Sigortası Nedir

Acil Sağlık Sigortası Nedir?

İnsanlar, hayatları boyunca çeşitli risklere karşı güvende hissetmek ister. Kendisinin ve sevdiklerinin hayatını, sağlığını ya da ev, araba, işyeri gibi değerli mallarını korumak ve herhangi bir zarar gelmemesi adına güvence altına almak kişilere her zaman iyi hissettirir. Sigortacılık sektörünün sunduğu hizmetlerin başında teminatlar ile tesis edilen güven ve huzur duygusu geliyor. Bu güven duygusunu yaratan sigorta poliçeleri, risklerin meydana gelmesi halinde potansiyel maddi zararların sigorta şirketlerine devredilmesini sağlıyor. Sigortalılar, poliçelerle satın aldıkları teminatlar karşılığında sigorta şirketlerine prim ödemeleri yapıyor. Sigorta şirketleri teminat altına aldıkları menfaatlere göre insanlara çok çeşitli sigorta türleri sunuyor. Bunlardan biri olan acil sağlık sigortası da insanların sağlık konusunda karşılaşabilecekleri risklere karşı kendilerini güvence altına almalarını sağlıyor.

Acil Sağlık Sigortası Ne Demek?

Acil sağlık sigortası poliçeleri, özel sağlık sigortası kategorisinin alt türleri arasında yer alıyor. Acil sağlık sigortası ile ilgili merak ettiklerinizi açıklamadan önce özel sağlık sigortası kavramını daha detaylı incelemek gerekiyor.

Özel sağlık sigortasında sigortalının sağlığı teminat altına alınıyor. Sigortalı herhangi bir sağlık problemiyle sağlık kurumuna başvurduğu zaman yapacağı ödemeler özel sağlık sigortası tarafından karşılanıyor. Sigorta şirketleri, sağlık harcamalarımızı karşılarken poliçede belirtilen kriterleri esas alıyor. Poliçe adı verilen sigorta sözleşmesinde sağlıkla ilgili olarak hangi risklerin teminat altına alındığı, maddi olarak teminatın limitleri ve buna karşılık sigortalının ödemesi gereken prim tutarı açıkça belirtiliyor. Herhangi bir sağlık kuruluşuna gittiğimizde, sigortalı tarafından yapılan masrafın sigorta şirketince karşılanabilmesi için alınan sağlık hizmetinin poliçede teminatlandırılan riskler kapsamına girmesi gerekiyor. Teminat kapsamındaki sağlık harcamaları poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde sigorta şirketi tarafından ödeniyor.

İnsanların en çok tercih ettikleri sağlık sigortası türlerinden biri olan acil sağlık sigortası, Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımlanan hiç beklenmeyen bir zamanda karşılaşılması muhtemel ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve müdahale edilmediği hallerde hayati risk yaratan durumları teminat altına alıyor. Ani şekilde ortaya çıkan hastalıklar, kazalar, yaralanmalar ve bunlara benzer durumlar en geç 24 saat içinde doktor müdahalesi veya cerrahi müdahale gerektiriyorsa acil durum tanımı kapsamına giriyor.

Özetle acil sağlık sigortası poliçeleri ile sigortalının hayati risk taşıdığı durumlarda en hızlı şekilde tıbbi müdahaleye veya cerrahi işleme ulaşmasını ve bu işlemlerin getireceği maddi yükümlülüklerin karşılanması amaçlanıyor.

Acil Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Acil sağlık sigortası yukarıda da değindiğimiz üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımlanan halleri kapsıyor. Acil durum olarak kabul edilen bu hallerin ortak özelliği hızlı tıbbi müdahale gerektiriyor olmaları. En geç 24 saat içerisinde hastanın tıbbi müdahale veya cerrahi operasyon görememesi durumunda hayati risk söz konusu oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımlanan ve acil sağlık sigortası kapsamında sigorta güvencesi altına alınan haller şu şekilde sıralanabilir:

 • Trafik kazası
 • Suda boğulma
 • Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör olayları vb. nedenlerle ortaya çıkan yaralanmalar
 • Zehirlenme
 • Elektrik çarpması
 • Büyük iş kazaları ve uzuv kaybı
 • Tecavüz
 • Sıcak çarpması
 • Soğuk çarpması, donma
 • Yüksekten düşme
 • Diyabetik ve üretik koma hali
 • Akut solunum hastalıkları
 • Büyük göz yaralanmaları
 • Omurga ve alt- üst ekstremite kırıkları
 • Anafilaktik şok
 • Yanıklar
 • Menenjit (beyin zarı iltihabı)
 • Ani felç durumu
 • Şuur kaybına neden olan organik kusurlar
 • Kalp krizi
 • Hipertansiyon krizi
 • Akut masif kanamalar
 • Ciddi genel durum bozuklukları
 • 39,5 derece ve üzeri yüksek ateş
 • Genel durum bozukluğuyla birlikte seyreden diyaliz hastalığı
 • Renal kolik
 • Akut batın

Teminat kapsamındaki tüm acil sağlık sorunlarında Sompo Sigorta’nın anlaşmalı olduğu kurumlarına gidilerek gereken sağlık hizmetinden faydalanılabiliyor. Tedavi masrafları limitler dahilinde herhangi bir ek ücret ödemeye gerek kalmaksızın karşılanıyor. Buna ek olarak yılda 1 sefere mahsus olmak üzere grip aşısı da acil sağlık sigortası kapsamında kabul edilerek yine ücretsiz şekilde yaptırılabiliyor.

Acil Sağlık Sigortası Genel Şartlar

 • Acil sağlık sigortası genel şartları uyarınca bazı durumlar nedeniyle ortaya çıkan yaralanmalar ve hastalıklar kapsam dışında bırakılıyor. Sigorta süresi içinde teminat kapsamında kabul edilmeyen hastalanma ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanma haller aşağıdaki gibi sıralanıyor:
 • Suç işleme veya suça teşebbüs hali
 • Savaş, ayaklanma ve iç karışıklık durumları
 • Yasak madde kullanımı
 • Sigortalı kişinin kendisini bilinçli şekilde tehlikeli bir duruma ve ortama sokması (Tehlike altındaki mal varlıklarını ve insanları koruma amacı hariç olmak üzere)
 • İntihara teşebbüs
 • Terör eylemleri nedeniyle ortaya çıkan nükleer, biyolojik veya kimyasal zararlar

Yukarıda sayılan haller acil sağlık sigortası genel şartları anlamında poliçe kapsamında kabul edilmiyor. Bununla birlikte poliçe özel şartlarında yer verilmek suretiyle başka durumların da kapsam dışı bırakılması mümkün. Acil sağlık sigortasının yurt dışında da geçerli olup olmayacağı konusu genel şartlarda belirtilmemiş olup tarafların anlaşmasına bırakılıyor. Yani sigorta şirketinizin sunduğu acil sağlık sigortası planlarının özelliklerine göre farklılık gösterebilir.

Sigorta genel şartları uyarınca poliçede yer alan risklerden biri gerçekleştiği zaman, risk öğrenildiğinde veya riski haber verebilir hale gelindiği andan itibaren 8 gün içinde sigorta şirketinin bilgilendirilmesi çok büyük önem taşıyor. Ayrıca gerekli tedaviye başlayarak ve önlem alarak durumun ağırlaşmasının önlenmesi gerekiyor. Kişinin ihmali nedeniyle ortaya ekstra masraflar çıkması durumunda sigorta şirketleri bu masraflardan sorumlu tutulamıyor.

Acil Sağlık Sigortası Acilde Geçerli Mi?

Acil sağlık sigortası poliçe kapsamında olan ve acil tanımına giren durumlarda acil servise gidilmesi halinde yapılan masrafları teminatlar dahilinde karşılıyor. Bununla birlikte acil bir rahatsızlık sebebiyle acile başvurulmuş ve konulan teşhis poliçe kapsamında acil durum kabul edilmediği durumlarda ise poliçede yer alması şartıyla “Teşhise yönelik acil” teminatı devreye giriyor. Acil durumun teşhisi edilebilmesi için yapılan masraflar yine limitler dahilinde karşılanıyor.

Acil durum kapsamında olan hallerde ameliyat, tedavi, yoğun bakım ve ambulans masrafları yine teminat kapsamında olup Sompo Sigorta tarafından karşılanıyor.

Acil Sağlık Sigortasından Yararlanabilen Kişiler Kimlerdir?

Acil sağlık sigortası yaptırılması isteğe bağlı olan sigorta türleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla poliçe şartları ve kapsamı sigorta genel şartlarına aykırı olmamak kaydıyla taraflarca serbestçe belirlenebiliyor. Acil sağlık sigortası teminatlarından faydalanacak olan sigortalı kişinin sahip olması gereken özellikler de sigorta şirketi tarafından serbestçe tayin ediliyor. Örneğin bunlardan biri olan yaş kriterini ele alacak olursak; bazı sigorta şirketleri bebeklikten itibaren 65 yaşa kadar tüm yaştaki insanları acil sağlık sigortası kapsamına almayı kabul ederken bazı sigorta şirketleri alt sınırı 18 yaştan başlatıyor. Bununla birlikte bu yönde bir kural olmasa da sigorta şirketleri acil sağlık sigortası kapsamında sigorta ettirilen kişilerin yaş sınırını genellikle en fazla 65 olarak belirlemeyi tercih ediyor. Sompo Sigorta 0-65 yaş arası tüm müşterilerini acil sağlık sigortası koruması altına alıyor. Ürünün kapsamı konusunda detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Siz de acil sağlık sigortası poliçesi sahibi olmak istiyorsanız size en yakın Sompo Sigorta acentesi ile iletişime geçerek Sompo Sigorta avantajlı planlarından hemen faydalanın!

İlgili diğer yazılar