BLOG

Doğum Teminatlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Doğum Teminatlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık, insanoğlunun herhangi bir problemle karşılaşmadan önce önlem alması gereken en değerli varlığıdır. İnsan hayatı boyunca hastalık, kaza veya benzer başka sebeplerle doktor muayenesi ve tıbbi müdahale gibi gerekliliklerin ortaya çıktığı problemler yaşayabiliyor. Sağlıkla ilgili problemlerin yaşandığı dönemlerde sorunların çözümüne ilişkin maddi kaygılar yaşamamak adına alınabilecek tedbirlerin başında sağlık sigortası ürünleri geliyor. Her bireyin ihtiyaçlarına önceliklerine göre farklı sağlık sigortası planları bulunuyor. Doğum teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortası planlarını da bunlardan biri olarak sayabiliriz. Peki, doğum teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortası ne anlama geliyor?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Doğum teminatı ile ilgili detaylara girmeden önce tamamlayıcı sağlık sigortasının tanımı üzerinde durmak gerekiyor. Bilindiği üzere ülkemizde sağlık hizmetleri devlet kuruluşları ve özel kurumlar aracılığıyla veriliyor. Devlete bağlı sağlık kuruluşları sosyal güvenlik kapsamında sağlık hizmeti sunarken, özel sağlık kuruluşları ücretli şekilde bu hizmeti veriyor. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşları da bulunuyor.

SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında muayenelerin ve diğer işlemlerin ücretinin bir kısmı SGK tarafından karşılanıyor. Bunun için elbette ki kişinin SGK kapsamında prim ödemesi yapıyor olması ve sağlık güvencesinin olması gerekiyor. SGK güvencesi olan kişilerin eşleri ve çocukları da bu imkândan faydalanabiliyor.

SGK ile anlaşmalı olan özel sağlık kuruluşlarındaki muayene ve işlem ücretlerinin bir kısmı SGK tarafından karşılanırken, ücretin geri kalan kısmının hasta tarafından ödenmesi gerekiyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası da bu noktada devreye giriyor. SGK tarafından karşılanmayan ücret miktarı tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanıyor. Bu sayede insanlar sadece katılım payı ödeyerek özel sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti alma imkânına sahip oluyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası temel olarak muayene, tetkik, tahlil ve ufak cerrahi müdahaleler gibi ayakta tedavi hizmetlerini karşılıyor. Bunun yanı sıra yatarak tedavi hizmetlerinde ortaya çıkan refakatçi, oda ve yemek masrafları da karşılanıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılması isteğe bağlı bir sigorta türü olduğu için kapsamı ve poliçe limitleri taraflarca serbestçe belirlenebiliyor. Dolayısıyla yukarıda sayılan temel sağlık hizmetlerine ek olarak farklı tıbbi müdahalelerin ve ortaya çıkan yan masrafların da karşılıklı anlaşarak poliçe kapsamına dahil edilmesi söz konusu olabiliyor.

İlaç ve diş tedavisi masrafları prensip olarak tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışında tutuluyor. Bununla birlikte yine taraflarca anlaşılarak başka sağlık masrafları da poliçe kapsamı dışında bırakılabiliyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilmek için kişinin sosyal güvenlik kapsamında sağlık güvencesinin devam ediyor olması gerekiyor. SGK pasif hale gelirse tamamlayıcı sağlık sigortası da geçerliliğini yitiriyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğumu Karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında en çok merak edilen kriterlerden biri doğum masrafları oluyor. Özel sağlık kuruluşlarında tedavi ve doğum masraflarını karşılamak için birçok kişi sağlık sigortası yaptırmayı tercih ediyor. Öte yandan özel sağlık sigortası primleri tamamlayıcı sağlık sigortası primlerine göre daha yüksek kalıyor. Bu nedenle insanlar tamamlayıcı sağlık sigortasına yönelmeyi tercih edebiliyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının doğum masraflarını da kapsama durumu sözleşme içeriğindeki teminatlara göre değişiklik gösteriyor. Poliçe adı verilen sigorta sözleşmesinde hangi durumların sigorta teminatı altına alındığı açıkça yazıyor. Buna karşılık poliçedeki teminatlar karşılığında sigorta şirketine ödenmesi gereken sigorta primi de yine poliçede belirtiliyor. Sigortaya ilişkin bu temel şartların poliçede yer alması önem taşıyor. İçeriğimizin konu başlığıyla ilgili olarak satın alınan poliçe kapsamında teminat altına alınmış olması şartıyla tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri doğumu da karşılayabiliyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketi Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi hamileliğin başlangıcından itibaren doğumun tamamlanmasına kadar yapılan her türlü muayene, tahlil, tetkik ve doğum masraflarını karşılayan sağlık sigortası ürünü olarak karşınıza çıkıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi sayesinde anne adayları aşağıdaki avantajlardan yararlanabiliyor:

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi sayesinde yalnızca doğum zamanında değil hamileliğin tamamı boyunca ortaya çıkan masraflar teminat altına alınabiliyor.
 • Kadınların hayatındaki en özel dönemlerden biri olan hamilelik ve doğum süreci boyunca bireyler özel sağlık kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasının düşük prim ödeme imkânlarıyla özel sağlık kuruluşlarının yüksek ücretlerinden kaçınılabiliyor.
 • Herhangi bir ek ücret ödemeksizin epidural anestezi ile doğum yapılabiliyor.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketlerindeki vergi avantajı dolayısıyla yapılan sigorta prim ödemelerinden %15-40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi iadesi alınabiliyor.

Doğum Teminatlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir?

Sigorta poliçelerinin kapsamı tüm sağlık sigortası ürünlerinde olduğu gibi sigortalı ve sigorta şirketi arasında serbestçe belirlenebiliyor. Bununla birlikte temel olarak hamilelik süresince yapılan rutin muayenelerin, yatarak muayenelerin ve doğumun masrafları tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi kapsamında kabul ediliyor. Buna göre aşağıdaki sağlık hizmetleri kapsam dahilinde oluyor:

 • Hamilelik boyunca yapılan rutin doktor muayeneleri
 • Hamilelik sürecinde ve doğum sırasında yapılması gereken tıbbi müdahaleler
 • Refakatçiye ait masraflar
 • Yeni doğan bebek hizmetleri (Çocuk doktoru muayenesi vb.)
 • Doğum masrafları (Normal doğum veya sezaryen)
 • Doğum sırasında ortaya çıkan oda, yemek vb. masraflar

Aşağıda belirtilenler ise tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi kapsamına dahil olarak kabul edilmiyor:

 • Kısırlık tanısına ve tedavisine yönelik masraflar
 • Kürtaj, spiral ve doğum kontrol yöntemi işlemleri
 • Kan alımı ve muhafazası ile ilgili yapılan masraflar
 • Kök hücre işlemleri ve embriyo klonlaması
 • Anestezi işlemleri

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketi Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Sigorta sisteminin işleyişindeki temel mantık gereği ileride ortaya çıkması muhtemel olan riskler teminat altına alınabiliyor. Halihazırda var olan riskler için sigorta yaptırılamıyor. Buna göre, kural olarak özel sağlık sigortası bakımından da insanların mevcut hastalıkları, sağlık problemleri veya İleride ortaya çıkması muhtemel sağlık problemleri poliçe kapsamında kabul edilmiyor. Poliçe dahilinde sayılan hastalıklardan biri ortaya çıktığı zaman sigorta sözleşmesindeki risk gerçekleşmiş oluyor ve sigorta şirketi ortaya çıkan tedavi masraflarını limitler dahilinde karşılamakla yükümlü oluyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi ise bu konuda bir istisna oluşturuyor. Hamilelik henüz gerçekleşmeden önce sigorta yaptırılabileceği gibi hamilelik sırasında da yaptırma imkânı bulunuyor. Buna göre, dileyen kişiler hamilelik planları yaparken tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi yaptırabilirken dileyen kişiler hamilelik gerçekleştikten sonra bu yola başvurabiliyor. Elbette ki bu duruma göre ödenmesi gereken sigorta primleri değişiklik gösteriyor.

Bazı sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortası yaparken “bekleme süresi” gibi bir koşul belirleyebiliyor. Buna göre sigorta teminatı başladıktan sonra belirli bir süre kişinin hamile kalmaması şartı getiriliyor. Bekleme süresi genellikle 6 ay veya 1 yıl olabiliyor. Sigortalı kişi ancak bekleme süresi dolduktan sonra doğum paketi avantajlarından faydalanabiliyor.

Sompo Sigorta müşterilerine bekleme süresi koşulu olmaksızın tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi avantajlarından faydalanma imkânı sunuyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi ile hamilelik boyunca anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında sunulan çeşitli hizmetlerden avantajlı fiyatlarla faydalanılabiliyor. SGK güvencesi olan, 18 - 56 yaş arasındaki tüm Türk vatandaşları Sompo tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi avantajlarını değerlendirebiliyor.

Siz de hayatınızın en özel dönemlerinden biri olan hamilelik ve doğum süreçlerinde sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanmak için Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paketi imkânından faydalanabilirsiniz. Teklif almak için hemen ürün sayfamızı ziyaret edebilir veya en yakın Sompo Sigorta acentesine başvurabilirsiniz!

İlgili diğer yazılar