BLOG

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları

İnsanlar hayatları boyunca karşılaşabilecekleri risklere karşı kendilerini güvence altına alma, risklerin gerçekleşmesi durumunda doğabilecek zararları en aza indirme eğilimindedir. Birtakım riskleri teminat altına alan sigortacılık sektörü, risklerin meydana getireceği maddi zararların karşılanması için çok çeşitli güvence planlarıyla sigortalılara hizmet ediyor. Teminat altına alınan menfaat bir malvarlığı olabileceği gibi insanların sağlığı da olabiliyor. Herhangi hastalık durumunda herkes kendisi ve sevdikleri için en iyi sağlık hizmetini almayı istiyor. Sağlık harcamalarını çeşitli şartlara göre teminat altına alan sağlık sigortaları, her biri farklı avantajlar sağlayan çok çeşitli ürünler olarak karşımıza çıkıyor. En çok tercih edilen sağlık sigortası ürünlerinden biri olan tamamlayıcı sağlık sigortasının sigortalılara sağladığı avantajları sizler için derledik.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Ülkemizde sağlık hizmetleri için hem devlete bağlı hem de özel kurumlara bağlı sağlık kuruluşları bulunuyor. Devlete bağlı olarak çalışan sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti alabilmek için sosyal güvenlik kapsamında olmak gerekiyor. Buna göre bir iş yerinde iş sözleşmesine bağlı olarak çalışanlar, kendi hesabına çalışan kişiler ve devlet memurları Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) düzenli olarak prim ödemesi yapıyor. Düzenli prim ödemesi karşılığında, kendileri ve birinci dereceden aile fertleri (eş ve çocuklar) SGK kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Aynı şekilde herhangi bir işte çalışmıyor olmakla birlikte genel sağlık sigortası primlerini ödeyen kişiler de sağlık hizmetleri bakımından sosyal güvenlik kapsamında kabul ediliyor. Genel sağlık sigortası sistemine dahil olan kişiler aynı şekilde devlete bağlı sağlık kuruluşlarında ücretsiz şekilde tedavi olabiliyor.

Özel sağlık kuruluşlarında muayene, tahlil, tetkik, cerrahi müdahale vb. tüm işlemler ücretli şekilde yaptırılabiliyor. Bununla birlikte özel sağlık kuruluşlarının bazılarının SGK ile anlaşması olabiliyor. Böyle bir durum söz konusu olduğunda özel sağlık kuruluşuna ödenmesi gereken tedavi masraflarının belirli bir yüzdesi SGK tarafından karşılanıyor. Kalan kısmı ise kişinin ödemesi gerekiyor.

SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında tamamen ücretsiz şekilde hizmet alabilmek için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılabiliyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık kuruluşlarında SGK tarafından ödenmeyen ücretlerin karşılanması amacıyla yaptırılıyor. Buna göre özel sağlık kuruluşundan hizmet alan bir kişinin hastane masraflarının öncelikle belirli bir kısmını SGK ödüyor. Sonrasında kalan kısmı sigorta şirketi, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinin şartlarına ve kapsam dahilindeki teminatlara göre bağlı olarak karşılıyor. Sonuç olarak kişi herhangi bir tedavi ücreti ödemeksizin özel kuruluşlarda sağlık hizmeti alıyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Diğer Sigortalardan Farkı

Tamamlayıcı sağlık sigortası, bir sağlık sigortası ürünü olmakla beraber özel sağlık sigortasına göre işleyiş bakımından temel farklılıklar barındırıyor. Kişilerin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmeleri için öncelikle sosyal güvenlik kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor olmaları gerekiyor. Sosyal güvenlik veya genel sağlık sigortası kapsamında olmayan kişilerin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmaları mümkün olmuyor.

Aynı şekilde bir kişi tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmış ve sonrasında sosyal güvencesi veya genel sağlık sigortası teminatı ortadan kalkmış olursa, tamamlayıcı sağlık sigortası da otomatik olarak geçersiz oluyor. Özel sağlık sigortası bakımından ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Sosyal güvenlik veya genel sağlık sigortası kapsamında olup olmadığı bir önem taşımaksızın herkes özel sağlık sigortası poliçesi sahibi olabiliyor.

Ülkemizde aile bireylerinden birinin sosyal güvenlik kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanması durumunda eş ve çocuklar da yine sosyal güvenlik kapsamında sağlık hizmeti alabiliyor. Diğer bir deyişle bir kişinin sosyal güvenlik primlerini düzenli şekilde ödemesi sayesinde tüm aile bireyleri sağlık güvencesi altında olmuş oluyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası ise sosyal güvenlik sisteminden farklı olarak bireysel şekilde işliyor. Eşlerden biri tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığında poliçedeki teminatlar diğer aile bireylerini kapsamıyor. Bir başka deyişle eş ve çocuklar için de ayrı ayrı tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenlenmesi gerekiyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yalnızca SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında geçerli olabiliyor. SGK ve tamamlayıcı sağlık sigortasının yaptırıldığı sigorta şirketi ile anlaşması olan bir sağlık kuruluşuna gidildiğinde tedavi masraflarının bir kısmı öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. Ücretin kalan kısmının hastaneye ödenmesinde tamamlayıcı sağlık sigortası devreye giriyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının özel sağlık sigortasından bir diğer farkını da yurt dışında geçerlilik konusu oluşturuyor. Özel sağlık sigortası geniş paket seçenekleriyle yurt dışında da geçerli olacak şekilde düzenlenebiliyor. Öte yandan tamamlayıcı sağlık sigortası ise yalnızca yurt içinde geçerli olabiliyor. Bunun sebebi ise kolaylıkla tahmin edilebileceği üzere tamamlayıcı sağlık sigortasının sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortasına bağlı şekilde işliyor olması.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları

Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlık kuruluşlarında ücretsiz şekilde sağlık hizmeti alma imkanı sağlıyor. Özel sağlık sigortasına bir alternatif olarak tercih edilebilen tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde insanlar hem düşük prim ödemeleri yapıp hem de çok sayıda özel sağlık kuruluşundan ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor.
  • Özel sağlık sigortası olmayıp yalnızca sosyal güvenlik kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilen kişiler için devlete bağlı sağlık kuruluşlarına alternatif seçenekler oluşuyor. Özel hastanelerin muayene ücretlerini karşılamakta zorlanan bireyler, devlet hastanelerine gitmek yerine SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarını tercih edebiliyor. Böylece bireyler, tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde artan sağlık kuruluşu seçenekleri arasından diledikleri kuruluşa başvurabiliyorlar.
  • Özel sağlık sigortaları genellikle özel hastanelerdeki tedavi masraflarının %80’lik bir kısmını karşılıyorken, tamamlayıcı sağlık sigortası tedavi masraflarının tamamını karşılıyor; çok küçük tutarlarda katılım payı ödemeniz yeterli.
  • Tamamlayıcı sağlık sigortası için ödenen primlerde vergi indirimi hakkı bulunuyor. Bunun için aylık ödenen sigorta primi tutarının asgari ücreti geçmemesi ve kişinin brüt gelirinin %15’ini aşmaması gerekiyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi kişinin maaş bordrosuna yansıtılıyor.
  • Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde teminat kapsamı taraflarca serbestçe belirlenebiliyor. Bununla birlikte tüm poliçelerin teminat kapsamında ayakta tedavi için standart olarak tahlil, muayene, tetkik ve küçük cerrahi operasyonlar bulunuyor. Yatarak tedavi bakımından ise oda, yemek, refakatçi ve diyaliz benzeri sağlık hizmetleri yine tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında kabul ediliyor. Karşılıklı anlaşmak suretiyle poliçe kapsamının ambulans hizmetleri, check-up, diş tedavisi, doğum vs. gibi masrafları da kapsayacak şekilde genişletilmesi mümkün.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaş Sınırı Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası bir sağlık sigortası türü olduğu için sigortadan faydalanacak olan kişinin sağlık durumu poliçenin kapsamını ve prim miktarını belirlemede önemli bir rol oynuyor. İnsanların yaşları ise sağlık durumları üzerinde doğrudan etkili. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılırken genç sigortalının ödemesi gereken prim tutarı yaşı daha ileri birine göre daha düşük olabiliyor. Bunun sebebi genç bireylerin sağlık sorunu yaşama riskinin daha düşük olması. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında sigortalının yaşına ek olarak, kişinin mevcut sağlık durumu ve sağlık geçmişi de dikkate alınıyor.

Sigorta primlerinin belirlenmesinde yaş kriteri önemli olduğu için sigorta şirketleri sigorta türleri bakımından yaş konusunda alt ve üst limit belirleyebiliyor. Sompo Sigorta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan ve 0-60 yaş arası tüm müşterilerine tamamlayıcı sağlık sigortası avantajlarını sunuyor.

Tam Senlik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzü Sompo Mobilo uygulamamızdan, internet sitemizden ya da en yakın acentemizle iletişime geçerek satın alabilirsiniz. Siz de hayattaki en değerli varlığınız olan sağlığınız için hemen başvurun, tamamlayıcı sağlık sigortası avantajlarından faydalanın!

İlgili diğer yazılar