Kobi Yönetici Sorumluluk

Yöneticilerin, yöneticilik vasfı ile görevlerini yerine getirirken yaptıkları kusur, hata, ihmal ya da ihlaller sebebiyle üçüncü bir şahsın zarara uğraması ve bu zararın kendilerinden talep edilmesi halinde yöneticilerin maruz kalacağı tazminat ve savunma giderleri yönetici sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır. 

Sompo Kobi Yönetici Sorumluluk Sigortası kanal yetkisinde düzenlenebilen ilk yönetici sorumluluk ürünü olmakla birlikte, yıllık satış hacmi 40 milyon TL’ye kadar olan kurumlar için 10 Milyon TL’ye kadar teminat limiti seçenekleri sağlamaktadır. 

Sompo Kobi Yönetici Sorumluluk Sigortasını aşağıda belirtilen kurumlar haricinde her tür kurum satın alabilmektedir.

SME Executive Liability Insurance Coverage

Third Party Financial Liability

Environmental Responsibility

Business Professional Liability

Product Liability

 1. Third Party Financial Liability
 2. Fire, Explosion-Steam Smoke-Water-Strike-Lockout-Turmoil-Public Movements-Malicious Movements and Terror Liability
 3. Environmental Responsibility
 1. Business Professional Liability
 2. Product Liability
Show All Guarantees

Teminat Sunulmayan Kurum Türleri

 1. Organization Industrial Zones
 2. Site Managements,
 3. Public institutions,
 4. Financial Institutions,
 5. Public Companies,
 6. Other non-insurable entities


Assistance Services

Workplace Training Consultancy

Employer Hotline

Medical Assistance Hotline

Financial Advisor Hotline

Legal Assistance Hotline

Get Offer in 30 Seconds
MTPL Casco Complementary Health Dask Travel
Back MTPL
Back Casco
Back Complementary Health
Back Dask
Back Travel
NEW DASK
DASK RENEWAL
BACK Change Selection
Get Offer
BACK Change Selection
Get Offer
COVID-19 (Koronavirüs) YURT DIŞI SEYAHAT
YURT DIŞI SEYAHAT
Tüm Dünya
WORLD-WIDE (USA AND CANADA EXCLUDED)
WORLD-WIDE (USA AND CANADA INCLUDED)
BACK Change Selection
Get Offer
BACK Change Selection
Get Offer
BACK Change Selection
Get Offer