Sompo Sigorta Yerküreye Saygı - Hürriyet KSS Dosyası

Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek; "Yerküreye Saygı projesi ile çocuk yaştan başlayarak bireylerde afet bilinç yaratmayı ve yerkürenin daha fazla ısınmaması için neler yapılabileceğini anlatmayı hedefliyoruz."

“Yerküreye Saygı” projesi, amaç ve hedefleri nedir?

Sözcü: Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek

Sompo Sigorta olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda önce toplumsal sonra bireysel düzeyde farkındalık yaratacak uzun soluklu bir kurumsal sosyal sorumluluk projesine başladık. Bu projeye tüm insanlığı ilgilendirdiği için “Yerküreye Saygı” ismini verdik. Yerküre üzerindeki aşırı ısınma ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliği, güncel hayatımızı her geçen gün çok daha yüksek bir oranda tehdit ediyor. Beklenmedik hava olayları artık kentler üzerinde de hissediliyor. Yağış miktarlarını tolere edemeyen yetersiz kentsel altyapılar sebebiyle ortaya çıkan kent selleri, dolu, fırtına ve hortum gibi hava koşulları ile yaşam kalitesi daha da tehdit altına giriyor.

Temel amacımızı önce toplumsal, sonra bireysel düzeyde farkındalık yaratarak, iklim değişikliğinin artık kaçınılmaz bir şekilde hayatımızın içinde yer alan bir olgu olduğu gerçeğini peşinen kabul ederek, çocuk yaştan başlayarak afet bilinci yaratmak, afetlerden korunma yollarının öğretilmesi ve bir üst boyutta yerkürenin daha fazla ısınmaması için birey olarak neler yapılması gerektiği bilincinin kazandırılması olarak belirledik.

Bu kapsamda iklim konusunda Türkiye’nin en önemli akademisyenlerinden, Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ile iş birliği yapıyoruz. Proje çerçevesinde öncelikli olarak toplum genelinde afet bilincinin oluşturulması konusu olmak üzere birçok alanda aksiyona dönüşecek inisiyatifler üstlenmeyi planlıyoruz. Bunlardan bahsetmem gerekirse; başlattığımız proje ile öncelikle öncü bir üniversite iş birliğiyle iklim değişikliği üzerine akademik bir çalışma yaptırarak, çıktılarını tüm kamuoyuna duyuracağız. Bu konuda toplum bilinci ve farkındalığının ne düzeyde olduğu ve neler yapılması gerektiği bilgisi hedef kitlemizle paylaşacağız.

Miktad Hoca ile Sompo acentelerine farkındalık seminerleri düzenleyeceğiz. Ayrıca, “Yerküreye Saygı” konulu bir fotoğraf sergimiz de olacak. Miktad Hoca’nın katılımı ile ‘daha iyi bir gelecek’ konulu radyo spotları ile toplum geneline ulaşmayı amaçlıyoruz.

“Yerküreye Saygı” için, iklim değişikliğine karşı toplum ve birey olarak neler yapabiliriz?

Öncelikle “Yerküreye Saygı” benzeri inisiyatifleri çoğaltarak toplumsal farkındalığı arttırmalı, ardından bilinç düzeyinde ortak mücadeleye geçmeliyiz. Zira İklim değişikliği, sadece doğal afetler olarak günlük yaşantımızı değil, tarım, gıda, ekonomi, enerji, sanayi yatırımlarını etkilemektedir.

Bir Dünya vatandaşı olarak, şu konulara hassasiyet göstermemiz gerekiyor; 

Öncelikle, bu konuda detaylı bilgiye sahip olmak çok önemli. Bilmediğimiz bir konuyu sevemez, savunamaz ve koruyamayız.


  1. Ağaç dikmeli ve doğayı korumalıyız. 
  2. Elektrikli cihazları düğmesinden kapatarak enerjiden tasarruf etmeliyiz.
  3. Küvete su doldurmadan sadece duş almalı ve duş alırken suyu da tasarruflu kullanmalıyız.
  4. Daha az ve kısa mesafelerde seyahat etmeli, alışverişlerimizi olduğumuz yerde yapmalı ve yerli malı kullanmaya özen göstermeliyiz.
  5. Bulaşık/çamaşır makinesini dolmadan çalıştırmamalıyız.
  6. Su Isıtıcısını tam doldurmadan çalıştırmalıyız.
  7. Mümkün olduğunca evde yemek pişirmeli ve evde yemeliyiz.
  8. Az tüketip yeniden ve geri dönüşümlü kullanmalıyız.
  9. Karar vericilere iklim değişimi problemine karşı duyarlı olduğumuzu bildirmeliyiz.
30 Saniyede Teklif Al
Trafik Kasko Tamamlayıcı Sağlık Dask Seyahat
Geri Trafik
Geri Kasko
Geri Tamamlayıcı Sağlık
Geri Dask
Geri Seyahat
YENİ DASK
DASK YENİLEME
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA HARİÇ)
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA DAHİL)
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al