Sompo Sigorta’nın ‘Yerküreye Saygı’ Projesi Kapsamında Yapılan Araştırma Sonuçları Yayınlandı

En Önemli Küresel Sorun: İklim Değişikliği

  1. Sompo Sigorta, yerküre üzerindeki aşırı ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturma hedefiyle ‘Yerküreye Saygı’ adıyla kurumsal sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor.
  2. Sompo Sigorta’nın proje kapsamında; İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile gerçekleştirdiği ‘Yerküreye Saygı İklim Değişikliği Araştırması’ sonuçlandı. Ve araştırmaya göre iklim değişikliği en önemli küresel sorun… 

Sompo Sigorta, dünyanın farklı bölgelerinde, farklı şekillerde kendini gösteren ve tüm canlılar için tehdit unsuru haline gelen iklim değişikliği konusunda toplumsal sorumluluk üstlenerek Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ve TEMA iş birliği ile ’Yerküreye Saygı’ projesine imza atıyor. 

İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Yerküreye Saygı İklim Değişikliği Araştırması’ ile projenin başlama vuruşunu yapan Sompo Sigorta; araştırma sonuçlarını yayınladı. Araştırma; Türkiye’yi temsil eden 18-54 yaş aralığında toplam 1200 kişi üzerinde ve 6 odak grup çalışması ile gerçekleştirildi. 

Araştırma ile ilgili değerlendirmede bulunan Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek Japonların en büyük değerlerinden biri olan ‘Saygı’yı yerküre için de pusula yaptıklarını belirterek; “Küresel iklim değişikliği konusunda toplumsal ve bireysel farkındalık yaratmak, bilinci artırmak amacıyla Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ve TEMA iş birliği ile ‘Yerküreye Saygı’ projesini hayata geçirmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Yaşam devamlılığının sağlanmasının en önemli tehditlerinden bir olarak görülen iklim değişikliğine yönelik bu projede; çocuk yaştan itibaren, yer kürenin ısınmasını yavaşlatmak için bireyin yapabilecekleri ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan afetler konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmak en büyük hedefimiz. Proje kapsamında farklı alanlarda aksiyona dönüşecek inisiyatifler üstlenmeyi planlıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile yaptığımız araştırma da bize ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösterdi. Toplumumuzun iklim değişikliği konusunda sahip olduğu hassasiyet ve farkındalık düzeyi çok ümit verici… Elbette ki bu konuda gidilecek çok yolumuz var. Bu projede bizimle olan ve bilgi ve tecrübesiyle bizlere ışık tutan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’na ve Yönetim Kurulu Başkanı Deniz ATAÇ nezdinde TEMA’ya bir kez daha huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunmak istiyorum” dedi. 

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu; “İklim Değişikliğinin Türkiye’ye etkileri ” hakkında açıklamalarda bulundu. 

İklim değişikliği en önemli küresel sorun olarak görülüyor

Araştırmaya göre; günümüzde dünyamızın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, %27 oranı ile, iklim değişikliği-küresel ısınma olarak tanımlanıyor. Onu sırasıyla çevre kirliliği ve hava kirliliği takip ediyor. 

İklim değişikliği dendiğinde ise akla ilk olarak %57 oranıyla sıcaklık, kuraklık ve küresel ısınma gelirken, buzulların erimesi, çevre-hava kirliliği, ozon tabakasının delinmesi, doğal afetler ve ağaçların yok olması sırasıyla diğer akla gelenler oldu. 

Türkiye’de aşırı hava olaylarında artış olduğunu düşünenlerin oranı %84

Araştırmaya katılanların %84’ü Türkiye’de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi aşırı hava olaylarında artış olduğunu düşünürken bunu iklim değişikliği ile ilişkilendirenlerin oranı %61… Her üç kişiden biri de insan kaynaklı sera gazlarının artışını iklim değişikliğinin temel nedeni olarak görüyor. 

İklim değişikliğinin sonu: Kuraklık ve çölleşme

Araştırmada küresel iklim değişikliğinin en çok kuraklık ve çölleşmeye neden olacağı belirtilirken; su kaynaklarının azalacağı, tek mevsim yaşanacağı ve aşırı hava olaylarının gerçekleşeceği, salgın hastalıkların ve doğal afetlerin artacağı, tarımsal üretimin azalacağı öngörülüyor. 

İklim değişikliğinden endişeli olanların oranı 4’te 3…

Araştırmaya katılanların dörtte üçü iklim değişikliği konusunda endişe duyarken, bu oran kadınlarda erkeklere göre % 8 daha fazla… X, Y ve Z kuşağında ise bu oran sırasıyla %77, %81 ve %65 olarak ortaya çıkıyor. Diğer yandan her dört kişiden üçü iklim değişikliği ile mücadele etmek için bireysel fedakârlık yapmayı düşündüğünü belirtiyor.  

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada toplumsal bilinç ilk sırada

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için; toplumu bilinçlendirerek duyarlı olmak, ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve çevreye/ toprağa önem vermek başlıca önlemler olarak ortaya çıkıyor. 

‘Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni en az bilenler Z kuşağı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni bilenlerin oranı %19 olurken, hiç bilmediğini belirtenlerin oranı % 55…Bu oran Z kuşağında %64, Y kuşağında %52, X kuşağında ise %54 olarak gerçekleşiyor.  

Politikalar iklim değişikliği ile mücadelede yetersiz

Araştırmaya göre, iklim değişikliğinin zararlarının azaltılmasında dünya genelindeki politikaların yeterli olduğunu düşünenlerin oranı sadece %6 olurken, %7’si Türkiye’deki politikaları yeterli buluyor. Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede gerekli önlemlerin alındığına inanların oranı ise %8…

30 Saniyede Teklif Al
Trafik Kasko Tamamlayıcı Sağlık Dask Seyahat
Geri Trafik
Geri Kasko
Geri Tamamlayıcı Sağlık
Geri Dask
Geri Seyahat
YENİ DASK
DASK YENİLEME
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA HARİÇ)
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA DAHİL)
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al