TSS Kampanyası Nisan 2024

TSS Kampanyası Nisan 2024

Sompo Sigorta aracılığıyla Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası alan müşterilerimiz kazanıyor!

1 Nisan 2024 ve sonrasında Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası aldıysanız veya ilgili tarih öncesinde onaylanan/biten Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paket Sigortası poliçeniz varsa Tam Senlik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçe indiriminden faydalanabilirsiniz.

  • Kampanyamız dahilinde, 1 Nisan 2024 ve sonrasında Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paketi Sigortası alan müşterilerimize, onay tarihinden itibaren 45 gün içerisinde Tam Senlik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alması halinde Tam Senlik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçeleri için %15 indirim uygulanacaktır.
  • Kampanyamız dahilinde, 1 Nisan 2024 öncesinde Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paketi Sigortası onaylanan/biten poliçeler için 1 kereye mahsus olmak üzere, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde Tam Senlik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü alınması halinde Tam Senlik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçeleri için %15 indirim uygulanacaktır.
  • Yukarıda yer alan her iki durum için, Tamamlayıcı Sağlık Doğum Paketi Sigortası’na sahip olan bireyin de dahil olması ve en az 2 kişinin poliçede yer alması halinde ilgili indirim (%15) geçerlidir.
  • Doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlayan sağlıklı bebekler için doğum belgesi, hastane çıkışı epikriz raporu ile birlikte; doğum tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde Şirketimize başvurulması halinde, Şirketimiz tarafından risk değerlendirmesi yapılacaktır. Bu doğrultuda, Sompo Sigorta A.Ş. tarafından doğum giderleri ödenen ve işbu poliçe ile sigorta kapsamına alınan sağlıklı bebeklere, Sompo Sigorta Yenileme Güvencesi verilecektir. “Sompo Bebeği” olan sigortalılarımıza bekleme süresi uygulanmayacak olup doğuştan gelen hastalıklar ise kapsamı dışı olmaya devam edecektir.
  • Sompo Sigorta, gerekli gördüğü takdirde kampanya koşullarında değişiklik yapma, kampanyayı durdurma, iptal etme süresini, değiştirme hakkını saklı tutar.