Yabancılar için Sağlık Sigortası

Sompo, yabancı uyrukları kişileri de düşünerek herkes için en iyi sağlık sigortası hizmeti yaratıyor.

HERKES İÇİN SAĞLIK

Yabancı uyruklu kişilerin güvende hissetmesi için geniş teminatlar sunan Sompo, onların da sağlık hizmeti almasını sağlıyor. Türkiye’de ikamet izni gerektiren bu sigorta ile belirtilen sigorta süresi içinde sigorta ettirenin hastalık veya kazaya uğraması durumunda teminat altına alıyor. 

..

Yabancılar İçin Elit Sağlık Sigortası’nın Teminatı

Yabancı uyruklu kişilerin, anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamaları, poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılanır. Bu harcamalar, sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan takip edilebilir.

Yabancılar İçin Elit Sağlık Sigortası, 16.06.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsar.Ürün Avantajları

  • Anlaşmalı kredi kartlarına peşin fiyatına 8 taksit imkânından yararlanabilirsiniz.
  • Türkiye genelinde yaygın anlaşmalı sağlık kuruluşu ağı sayesinde pek çok hastaneden hizmet alabilirsiniz.
  • Anlaşmalı kurumlarda özel indirim uygulamalarından faydalanabilirsiniz.