Trafik Hasarları

Maddi Zararlar Vefat ve Sürekli Sakatlık Değer Kaybı Talepleri
1

Tutanağı doldurun

Olay yerinde resmi makamlarca zabıt tutulmalı veya kazaya karışan sürücüler kendi aralarında maddi hasarlı kaza tespit tutanağı doldurmalıdır.  

KAZA TESPİT TUTANAĞI
2

Hasarınızı bildirin

Mağdur taraf 0850 250 81 81 numaralı gece gündüz yardım hattımızı arayarak hasar ihbarında bulunur.

ÇAĞRI MERKEZİNİ ARA

0850 250 81 81 numarasına Hasar bildirimi yaparken istenen bilgiler

 1. Poliçe numaranızı
 2. Zarar gören aracın ruhsat sahibini/plakasını/markasını/modelini
 3. Hasar tarihini ve saatini
 4. Hasar yeri bilgisini
 1. Kusur oranını
 2. Tahmini hasar tutarını
 3. Ekspertiz yapılacak yerin açık adresini ve telefonunu
 4. Zarar gören aracın ruhsat sahibine ait hesap numarasını, banka ve şube adını isteyecektir.
3

Hasar Bildirimi hakkında bilinmesi gerekenler

 1. Hasar ihbarı yapıldıktan sonra hasar dosyası açılır.
 2. Anlaşmalı servis avantajlarından yararlanmak için aracınızı en yakın anlaşmalı servise götürünüz. En yakın anlaşmalı servisimizi öğrenmek için lütfen tıklayınız.
 3. Eksper tayin edilir.
 4. Hasarınıza bağlı olarak gerekli tüm evrakları anlaşmalı servise bırakınız veya ekspere teslim ediniz.
 5. Eksper evrakları şirkete yollar.
 6. Şirketimizdeki ilgili birim tarafından kusur tespiti için Tramer’e kayıt girilir.
 7. Tramer sonucuna göre, trafik sigortası genel şartları kapsamına göre işlemlere devam edilerek süreç tamamlanır.
4

Gerekli belgeler

 1. Onaylı trafik kazası tespit tutanağı
 2. Anlaşmalı kaza tespit tutanağı
 3. Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 4. Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
 5. Sigortalı araç sürücüsünün alkol raporu
 6. Mağdur banka hesap bilgileri
 7. Mağdura ait T.C kimlik numarası/vergi numarası
 8. Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 9. Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir. 
1

Vefat ve Sürekli Sakatlık Halinde

 1. Bedeni hasarlara ilişkin ihbarlar Trafik Sigortası Genel Şartları’nın “C.5. TEBLİĞ VE İHBARLAR” başlıklı maddesinde belirtildiği üzere noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
 2. Şirkete imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
 3. Hasara ilişkin gerekli tüm evrakları şirketimize teslim ediniz.
 4. Aktüer tarafından tazminat hesabı yapılır.
 5. Tespite ve kusur oranına göre teminatlar dahilinde ödenecek rakam belirlenir.
 6. Malul Kalana, Vekile veya Mirasçıların hesap numarasına ödeme yapılır.
2

Gerekli bilgi ve belgeler

Not: Aşağıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir. 

Vefat Halinde

 1. Onaylı trafik kazası tespit tutanağı
 2. Onaylı vukuatlı nüfus aile kayıt örneği
 3. Onaylı veraset ilamı
 4. Onaylı ölü muayene ve otopsi raporu
 5. Vefat eden kişinin mesleği ve gelir belgesi

Sürekli Sakatlık Halinde

 1. Onaylı Trafik kazası tespit tutanağı
 2. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliği ”ne göre düzenlenmiş heyet raporu
 3. Hastane/tedavi raporları
 4. Meslek ve gelir belgesi
1

Değer kaybı talebinizi bildirin

 1. Değer kaybı hasar ihbarları eksik evrak söz konusu olmayacak şekilde Hasar Evrak Bildirim Formu aracılığıyla yapılabilir.                                           
 2.  Değer kaybı hasarlarına ilişkin ihbarlar Trafik Sigortası Genel Şartları’nın “C.5. TEBLİĞ VE İHBARLAR” başlıklı maddesinde belirtildiği üzere noter eliyle veya taahhütlü mektupla da yapılır.
 3. Şirkete imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler taahhütlü mektup hükmündedir.
 4. Hasar talebine ilişkin gerekli tüm evrakları şirketimize teslim ediniz.
 5. Hazine Müsteşarlığının 2015/34 sayılı Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelgesi uyarınca “Değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücreti, değer kaybını talep eden/edenler tarafından ödenir.”
 6. Değer Kaybı başvurularında şirketimiz tarafından da eksper ataması yapılmaktadır.
2

Gerekli bilgi ve belgeler

 1. Değer Kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu
 2. İlgili hasar fotoğrafları
 3. Anlaşmalı kaza tespit tutanağı
 4. Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 5. Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
 6. Mağdur banka hesap bilgileri
 7. Mağdura ait T.C kimlik numarası/vergi numarası
 8. Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 9. Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir. 
30 Saniyede Teklif Al
Trafik Kasko Tamamlayıcı Sağlık Dask Seyahat
Geri Trafik
Geri Kasko
Geri Tamamlayıcı Sağlık
Geri Dask
Geri Seyahat
YENİ DASK
DASK YENİLEME
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
COVID-19 (Koronavirüs) YURT DIŞI SEYAHAT
YURT DIŞI SEYAHAT
Tüm Dünya
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA HARİÇ)
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA DAHİL)
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al