Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı

Maddi hasarlı trafik kazalarında, trafik zabıtasını beklemeye gerek duymadan kaza tespit tutanağını doldurabilir, bize bu tutanakla başvurabilirsiniz.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Günümüz koşullarında artan nüfus ile birlikte, trafiğe çıkan araç sayısı da artmış, bu da her gün yaşanan trafik kazalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Oluşan kazalar neticesinde yaşananlar, kazazedeleri ve kazaya karışmadığı halde kaza nedeniyle trafikte saatlerce beklemek zorunda kalan kişileri de zor durumda bırakır. Trafik zabıtasının uzun süre beklenmesi, zabıta gelmeden araçların hareket ettirilmemesi şartı vb. durumlar mağduriyeti biraz daha artırır ve trafiğin akışını olumsuz yönde etkiler. Yukarıda bahsi geçen tüm bu olumsuzlukları gidermek için 1983 yılında kabul edilen, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 81. maddesinde yer alan trafik kazalarına ilişkin hükümler, günümüz koşullarında yeniden değerlendirilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’nın 2007/27 sayılı Genelgesi ile yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında, taraflara anlaşma hakkı sağlayan bir yöntem oluşturmuştur. Bu yönteme göre, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren Trafik Kanunu’na uymak koşuluyla kazaya karışan kişiler aralarında anlaşarak “Trafik Kazası Tespit Tutanağı” yerine geçecek anlaşma tutanağını düzenleyebileceklerdir.

“Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı” nedir?

Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan taraflar, trafik zabıtasının gelmesine gerek duymadan, kendi aralarında anlaşarak maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını dolduracak ve sigorta şirketlerine bu evrak ile başvurabileceklerdir.

Hangi hallerde maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının geçerliliği bulunmamaktadır?

Aşağıda belirtilen hallerden biri veya birkaçı söz konusu ise taraflarca doldurulan maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı tutulması mümkün olmayacak ve dolayısıyla Sompo Sigorta tarafından kabul edilmeyecektir. Bu sebeple aşağıda sayılan hallerde, muhakkak eski uygulamada olduğu gibi trafik zabıtası çağırılmalı ve zabıt tutulması sağlanmalıdır. Bunun haricindeki yalnız maddi hasarlı kazalarda, taraflar anlaşıyorlarsa tutanak düzenlemeleri mümkündür.

 1. Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanıyorsa,
 2. Sürücünün yaşı küçükse,
 3. Sürücüde alkol kullanımı veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 4. Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
 5. Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 6. Trafik kazasında sadece üçüncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 7. Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
 8. Trafik kazası vefat ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.
Yukarıda belirtilen haller dışında tarafların anlaşamaması halinde de eski uygulamada olduğu gibi trafik zabıtasını çağırmak ve tutanak tutturmak gereklidir.

Tutanağı nasıl temin edebilirsiniz?

Poliçenizi düzenleyen acentenizden tutanak örneğine ulaşabileceğiniz gibi, aşağıdaki butonu tıklayarak da tutanak örneğine ulaşabilirsiniz.

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını doldururken uygulamanız ve dikkat etmeniz gereken hususlar

Tutanak ile ilgili yapmanız gereken işlemler:

 1. Anlaşmalı servislerimizde onarım gören araçlarda, bu işlemler anlaşmalı yerlerde sizin adınıza yapıldığından, anlaşmalı yerlerden onarım hizmeti alarak, tutanağınızı servis yetkilisine teslim edebilirsiniz.
 2. Anlaşmalı servislerimizi internet sitemizden görüntüleyebilir veya 0850 250 81 81 nolu Hasar İletişim Merkezimizden öğrenebilirsiniz.
 3. Ayrıca, ekspertiz için görevlendirilen sigorta eksperine de kaza tutanağını verebilirsiniz.

Tutanak ile ilgili Sompo Sigorta tarafında yapılacak olan işlemler

 1. Tramer Birimi tarafından incelenen tutanak, taraf olan şirketlerce 3 gün içinde kusur oranları belirlenerek mutabık kalınması durumunda sonuçlanacaktır.
 2. Şirketlerce kusur oranında mutabık kalınamazsa, kusur oranları Sigorta Bilgi Merkezine bağlı bulunan komisyonca 3 gün içinde karara bağlanacaktır.
 3. Kusur oranları %0 , %50 veya %100 olarak belirlenecek olup, ara değerler kullanılmayacaktır.
 4. Hak sahipleri yukarıda belirtilen tutanak inceleme sürecini ve sonuncunu Tramer internet sitesi üzerinden izleyebileceklerdir. (www.tramer.org.tr )
Uygulamayla ilgili tereddüt edilen tüm hususlarda acentelerimizden ve 0850 250 81 81 numaralı Hasar İletişim Merkezi’mizden destek alabilirsiniz. Hiç kullanma ihtiyacınız olmaması dileğimizle, aracınızda sürekli olarak maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı bulundurmanızı önemle hatırlatırız.

Maddi hasarlı trafik kazası sonrasında uygulamanız ve dikkat etmeniz gereken hususlar

Kaza yerinde, araçları hareket ettirmeden, hasarı farklı açılardan gösteren fotoğraflar çekilmelidir.

Kazaya karışanlar ile birlikte ruhsat ve sürücü belgesi fotokopileri temin edilmelidir.

Tutanağı doldurma yetkisi sadece kazaya karışan taraflara aittir. Ancak ruhsat sahibi olunması şart değildir. Kazaya karışan sürücüler tutanağı düzenleyebilecektir.

İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla form kullanılabilir. Bu durumda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanmalıdır.

Kazaya karışan tüm tarafların form üzerinde ıslak imzası olmalıdır. Tutanak, fotokopi ile çoğaltılmış olsa bile fotokopi çekildikten sonra imzalar atılmalıdır. Kazaya karışan sürücülerden birinin imzasının eksik olması halinde tutanak geçerli olmayacaktır.

Form üzerindeki tüm bilgiler dikkatlice okunmalı ve ön sayfadaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldurulmalıdır.

Özellikle kazaya karışan tüm araçların trafik poliçe numaraları ve ilgili sigorta şirketleri belirtilmelidir. Belirtilmemesi halinde poliçe tespit edilemez ise tutanak geçersiz sayılacaktır.

Kusur oranlarının belirlenmesinde ve diğer incelemelerde sorun yaşanmaması için kazanın oluş şekli, açık olarak yazılmalı ve krokisi çizilmelidir.

İlgili tutanağı doldururken yazınızın okunaklı olmasına lütfen özen gösteriniz.

Ve unutmayınız ki bu uygulama sadece maddi hasarlı kazaları kapsamaktadır.