Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası, yurt içinde taşımacılık hizmeti veren taşıyıcı veya nakliyecilerin, taşıma esnasında sorumluluğu altında bulunan üçüncü şahıs yüklerinde meydana gelebilecek hasar ve kayıplara karşı yasal sorumluluğunu teminat altına almaktadır.


..

  1. Dar Teminat; Tam ziya riskine ilaveten, nakil vasıtasının karışacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın vb.) yükün göreceği kısmi zararlarda teminat altına alınmaktadır.
  1. Geniş Teminat; All risk olarak bilinen ve Institute Cargo Clauses (A) ile belirtilen istisnalar dışında kalan tüm riskleri teminat altına alan teminat türüdür.
Tüm Teminatları Göster