İnşaat / Montaj Sigortaları

İnşaat - Montaj Sigortaları uzun süreli ve çeşitli projeleri kapsayan ve bu projelerdeki inşaat anında meydana gelen ani ve beklenmedik tüm riskleri teminat altına alan bir sigorta türüdür.

İnşaat - Montaj Sigortaları, sigorta konusu değerlerin teminat süresi içinde, şantiye sahasında bulunduğu sırada, inşaat - montaj süresinde ve poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini teminat altına alır.


..

Ürün İçeriği

 1. Yangın Teminatı
 2. Sel ve su baskını
 3. Deprem, Yer Kayması, Toprak Çökmesi, Kaya Düşmesi
 4. Hava ve Kara Taşıtların Çarpması
 1. Hırsızlık
 2. Personel Kaynaklı Riskler; Kötü İşçilik, Dikkatsizlik, İhmal
 3. 4 haftaya kadar olan test devresi (Montaj sigortaları için)
 4. Genel ve Özel Şartlarda belirtilmemiş diğer hasarlar
Tüm Teminatları Göster

Ek Teminatlar

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm

3. Şahıs Sorumluluk

3. Şahıs Sorumluluk

İş Makineleri (CPM)

İş Makineleri (CPM)

Nakliye ve Fazla Mesai Masrafları

Nakliye ve Fazla Mesai Masrafları

 1. Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
 2. Enkaz Kaldırma Masrafları
 3. Bakım Devresi