Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası elektronik cihazların deneme devresinin tamamlanmasını takiben; Normal çalışır halde iken, aynı iş yerinde temizleme, revizyon ve/veya yer değiştirme esnasında, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten doğan ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.


..

Ürün İçeriği

 1. İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti
 2. Hatalı dizayn ve malzeme
 3. Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri)
 4. Yangın, yıldırım, infilak
 1. Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi
 2. Dahili su
 3. Kavrulma, kararma, is, duman
 4. Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
Tüm Teminatları Göster

Ek Teminatlar

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar

Harici bilgi ortamındaki fiziki hasarlar

Harici bilgi ortamındaki fiziki hasarlar

Valf ve Tüpler

Valf ve Tüpler

Nakliye ve Fazla Mesai Masrafları

Nakliye ve Fazla Mesai Masrafları

 1. Taşınabilir cihazların riziko adresi dışında kullanımı
 2. Deprem
 3. Alternatif bir cihazın kullanılması nedeniyle doğacak artış iş ve çalışma masrafları