İnternet Sigortacılığı Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi

1. Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Koşulları 

Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler işbu “Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. somposigorta.com.tr kullanan veya somposigorta.com.tr tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hüküm ve şartlara ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

Sompo Sigorta A.Ş. işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. somposigorta.com.tr web sitesinin değişiklikleri kullanıcılara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcılar, somposigorta.com.tr web sitesi hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılır.

2. Sözleşmenin Konusu 

İşbu Sözleşme Sompo Sigorta’nın sağlayacağı sigorta hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir. İşbu Sözleşme, tüm hakları Sompo Sigorta'ya ait bulunan somposigorta.com.tr teklif alma adımlarındaki “Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi metnini okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacaktır.

3. Hak ve Yükümlülükler 

3.1 İşbu Sözleşmeyi onaylayarak Kullanıcı, reşit olduğunu Kabul eder. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler.

3.2 Kullanıcı, Site ’den faydalanmaya imkân veren varsa kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üyelerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak Kullanıcı bilgileri, işbu Sözleşme ve

https://www.somposigorta.com.tr/uploads/file/85261e89159ca5e636dcb519da89225a-1616410216913.pdf

adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası çerçevesinde Hizmet kapsamı dâhilinde, işbirliği içinde olunan, kişiler (Acente, reasürör, v.b) ve kanunen aktarımı zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

3.3 Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme ’ye konu Hizmet ’in sağlanabilmesi, bazı bilgilerin Sompo Sigorta’ya ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Hizmet ’ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile belirtilen şekilde KVKK hükümlerine uygun olmak koşuluyla Hizmet ‘in sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken Sompo Sigorta’nın bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.4 Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Sompo Sigorta’ya aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Hizmet ‘ten faydalanmanın ve Site kullanım amacının ötesinde kullanılması, Site dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.5 Kullanıcıların Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site ’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve Hizmet ‘ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Site ‘ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site ’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Sompo Sigorta ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Sompo Sigorta sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

3.6 Site ‘de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara Sompo Sigorta’nın yazılı izni olmadan link verilemez.

3.7 Sompo Sigorta, Kullanıcının Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcının Sözleşme ’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar kullanıcıya rücu edilecektir.

3.8 Sompo Sigorta, işbu Sözleşme ‘ye konu Hizmeti, Sözleşme ‘de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı tarafından Teklif ’in oluşturulması amacıyla veya sonraki süreçte sağlanan bilgilere ilişkin bilgi güvenliği, Sompo Sigorta’nın birinci önceliğini teşkil etmektedir. Sompo Sigorta, Teklif almak üzere paylaşılan Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Sompo Sigorta’nın bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar’a aittir.

3.10 Kullanıcıya uygun teklif’ in sunulması Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasına bağlı olup; Kullanıcı verdiği bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmaması halinde uygun teklifi alamayabileceğini veya herhangi bir Teklif alamayabileceğini bu nedenle doğacak zararlardan hiçbir şekilde Sompo Sigorta’nın sorumlu olmayacağını kabul eder. Sompo Sigorta mevzuat ile belirlenen sınırlar kapsamında tamamen kendi iradesi ile ve herhangi bir sebebe dayanmadan Teklif veya poliçe satın alma taleplerini reddedebilir veya bu taleplerin kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

3.11 Sompo, Site’nin işletilmesi ile hiçbir şekilde kullanıcıya hizmet sunulması noktasında bir taahhütte bulunmamakta olup, hizmet ‘in sunulması işbu sözleşme ile Site’nin ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uyulması, gerekli bilgilerin tam, doğru ve güncel bir şekilde verilmesi ve poliçe bedelinin ödenmesine bağlıdır.

3.12 Kullanıcı, site’ de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin finansal yatırım, sigorta danışmanlığı veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, sitede yer alan uzman görüşleri de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı; sitede detaylı bilgileri yer alan Hizmetin ve Hizmet kapsamındaki bilgilendirme formu, teklifname ve poliçelerin uygunluğunun ve yeterliliğinin kendisi tarafından kontrol edildiğini ve Hizmeti ve Hizmet kapsamındaki poliçeleri alıp almama ve/veya teklif talebinde bulunma konusundaki kararını tamamen kendi iradesi doğrultusunda aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13 Site’de yer alan bilgiler, işbu Sözleşme ve Site’de yer alan kural ve koşullar; Hizmet ‘in sunulmasına ilişkin kural ve koşullar olup, Hizmet kapsamındaki sigorta poliçesinin kural ve koşulları ile ilgili olarak sadece bilgilendirici mahiyette değerlendirilecektir. Sigorta poliçesi ile ilgili kural ve koşullar mevzuat kapsamındaki poliçe metni, genel ve özel şartlar ve ilgili diğer belgeler ile belirlenmektedir. 

4. Sigorta Teminatının Başlaması 

Kullanıcının, poliçe düzenlemek amacıyla siteye giriş yapması ve istenen bilgileri kaydetmesi halinde Kullanıcı, sunulan Bilgilendirme Form/Formları ile teklif formunu onaylamak ile bu formların içeriklerini okuyup anladığını, işbu onay ile Sompo Sigorta’nın bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. Sigorta teminatının kapsamı ve başlatılması Sigorta Genel Şartları (http://www.tsb.org.tr/genel-sartlar.aspx?pageID=467) ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

PRİM ÖDEME ÖZEL KOŞULU: Primin peşinat ve/veya taksitleri; Sompo Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne, Bölge Müdürlüklerine, poliçe ekinde belirtilen banka hesaplarına veya poliçeyi tanzim eden yetkili acenteye, makbuz/dekont karşılığında ödenir. Sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksitin ödendiği tarihte başar. Sigorta ettiren poliçe üzerinde vadeleri tayin ve tespit edilen herhangi bir taksitin vade gününün bitiminde ödememiş ise temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde Borçlar Kanununun 124. Maddesinin 3.'cü bendi uyarınca herhangi bir mehil ve ihtara gerek kalmaksızın sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur.

Kullanıcının, sunulan teklife uygun irade beyanında bulunması ve poliçe genel ve özel şartlarına göre düzenlenecek olan poliçeyi satın almayı Site’de kabul etmesi halinde, Kullanıcı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1424. Maddesi uyarınca poliçe teslim şartının yerine getirilmiş olduğunu, bu hususta herhangi bir itirazının ya da talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Gizlilik 

Sompo Sigorta, girilen bilgilerin güvenliği açısından SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. Sompo Sigorta kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Sompo Sigorta bu Sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya bilgisi ve onayı haricinde üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Sompo Sigorta’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, somposigorta.com.tr web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sompo Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.somposigorta.com.tr/uploads/file/85261e89159ca5e636dcb519da89225a-1616410216913.pdf

6.  Cookie’ler 

Site, Kullanıcının bilgisayarına "cookie" gönderebilir. Cookie´ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie´ler bilgisayar sistemine zarar vermez. Sompo Sigorta, cookie’leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu uygulamayla siteye yapılan tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie´leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek tüm cookie´leri kabul etmiş olursunuz. Cookie´leri reddederseniz sitemizde ve diğer web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir.Cookie’lere ilişkin politikamıza web sitemizde yer alan

https://www.somposigorta.com.tr/sompo-sigorta-cerez-politikasi

 linkinden ulaşabilirsiniz.

7.  Kullanıcının Sorumlulukları 

Kullanıcı/Üye belirttiği bilgiler kapsamında hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcının başkaları yararına da sigorta talebinde bulunması da mümkündür. Kullanıcı adı ve şifreyi kullanılarak yaptığı tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı/Üyeye aittir. Bu nedenle, Kullanıcı/Üye söz konusu kullanıcı adı ve şifreyi güvenli bir şekilde saklamalı, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamalı, gerektiğinde kullanıcı adı ve şifrenin değiştirilmesini somposigorta.com.tr web sitesine başvurmayı veya gerekli işlemi site içindeki ilgili alanda kendisi yapmalıdır. Bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı/Üye Site dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, suiistimal etmek, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Sompo Sigorta, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, süregelen işlemleri iptal ve/veya durdurma, yetkili mercilere bildirim ve şikâyette bulunmak vb. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. somposigorta.com.tr web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcı/Üye, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcı/Üyenin somposigorta.com.tr web sitesinde yaptığı işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı/Üye Sompo Sigorta ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, aksine davranışın Sigortacılık Kanunu kapsamında cezai yaptırıma tabi olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı/Üye, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, somposigorta.com.tr web sitesi üzerinden sadece kendi adına ve hesabına işlem yapabilir. Kullanıcı/Üyenin başkası hesabına hareket etmesi halinde, kendi bilgilerini ve kimin hesabına işlem yaptığını ve/veya işlemin gerçek menfaat sahibinin somposigorta.com.tr web sitesi teklif adımlarında bildirmesi zorunludur. Bilgi ve evrakların usulüne uygun olmamasından ve/veya doğru olarak iletilmemesinden kaynaklanan sorumluluk Kullanıcı/Üyeye aittir. Aksine davranışın tespiti halinde Sompo Sigorta’nın ilgili mevzuat gereği, MASAK’a bildirimde bulunması gerekecektir.

8.  Ödeme Koşulları 

8.1 Kullanıcı tarafından teklifin kabul edilmesi halinde ilgili ödeme kredi kartı vasıtasıyla, onay anında gerçekleştirilecektir.

8.2 Kullanıcı kredi kartında yetersiz bakiye olması, doğru ve geçerli kredi kartı bilgisi verilmemiş olması vs. sebeplerle, Sigorta priminin alınamadığı durumlarda ödemenin yapılacağı zamana kadar teklif poliçeleşmeyecektir. Poliçe priminin tahsilatı sonrasında poliçe tahsilat tarihi itibariyle yürürlükte olacaktır.

Poliçe primi bloke edilemediği yahut banka transferinin süresinde gerçekleştirilmediği takdirde satın alma işlemi blokenin gerçekleştirilebileceği veya ödemenin tamamlanacağı zamana kadar askıya alınacaktır.

8.3 Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden poliçe satın alan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Sompo Sigorta sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin, banka ve bilgisayarınız / mobil cihazınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu hususa ilişkin doğabilecek zararlardan Sompo Sigorta’nın hiç bir sorumluluğu yoktur. 

9. Feragat 

9.1 Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından Sompo Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

9.2 Kullanıcı, Sompo Sigorta’nın site ‘ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site ‘den veya siteye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

9.3 Sompo Sigorta, kullanıcının siteye bağlantısı sırasında veya site ‘deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

10. Mücbir Sebepler 

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Sompo Sigorta, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sompo Sigorta için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sompo Sigorta'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. Yürürlük 

İşbu Sözleşme ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin okunup Kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

12. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi 

12.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan koşullara ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, kullanıcının faaliyetlerinin ya da varsa siteye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Sompo Sigorta, kullanıcı’nın siteyi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Sompo Sigorta tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Sompo Sigorta tarafından feshedilebilecek ve verilmiş olan Teklif geri alınabilecektir

12.2 Sompo Sigorta, Kullanıcı tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan hizmete ilişkin yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site üzerinden sunduğu hizmeti ve işbu sözleşmeyi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir. 

13. Muhtelif Hükümler 

13.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

13.2 Sompo Sigorta, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir.

13.3 Sompo Sigorta’nın herhangi bir sebep göstermeksizin Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zaman ve bilgilendirme yapmak koşulu ile tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve siteyi yeniden organize etme, Site’nin ve hizmetin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Sompo Sigorta tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır. 

14. Sair Hususlar 

14.1 Sompo Sigorta, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Kullanıcı/Üye talep ettiği sigorta ürününe dair mevcut sigorta pazar koşullarında Sompo Sigorta tarafından erişim imkânı bulunan ve talep edilen ürüne arz sağlayan kanallar vasıtasıyla ve Site aracılığıyla hizmet aldığını kabul etmektedir.

14.2 www.somposigorta.com.tr web sitesinde verilen linklenen diğer kişi ve kuruluşlarla Sompo Sigorta’nın bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, Sompo Sigorta bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, Sompo Sigorta anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir.

14.3 Sompo Sigorta tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt Sompo Sigorta için bağlayıcı değildir. Sompo Sigorta bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

14.4 Sompo Sigorta, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Sompo Sigorta, Site’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı/Üyenin virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir. 

15. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.