Tehlikeli Madde, Tehlikeli Atık ve Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Madde, Tehlikeli Atık ve Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertaraf edilmesi faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucunda ve petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucunda üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı teminat sağlanmaktadır.

..