Emtia (Yük) Nakliyat Sigortası

Emtia Nakliya Sigortası; karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu ile bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan yükünüzün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan zararlara karşı teminat sağlamakta olup, ihtiyacınıza yönelik alabileceğiniz farklı emtia nakliyat ürün ve teminatları ile Sompo Sigorta nakliyat risklerine karşıda her zaman yanınızda …


..

Ürün İçeriği

  1. Tam Ziya; Nakil vasıtası ile birlikte taşıması yapılan yükün de tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesi halidir. 
  2. Dar Teminat; Tam ziya riskine ilaveten, nakil vasıtasının karışacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın vb.) yükün göreceği kısmi zararlarda teminat altına alınmaktadır.
  1. Geniş Teminat; All risk olarak bilinen ve Institute Cargo Clauses (A) ile belirtilen istisnalar dışında kalan tüm riskleri teminat altına alan teminat türüdür.
Tüm Teminatları Göster

Ürünlerimiz

  1. Kati Poliçe
  2. Geçici (Flotan) Poliçe
  3. Abonman Poliçe
  4. Blok Abonman Poliçe