Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

İstihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır.

..