Ürün Sorumluluk ve Geri Çağırma Sigortası

Üretici, Toptancı, Dağıtımcı (Distribütör) veya Perakendeciler tüketiciye ulaşan kusurlu ürünler nedeniyle oluşan her türlü maddi ve bedeni zarardan ulusal ve uluslararası kanunlar önünde sorumludurlar. Üretilen ürünlerin kusurlu/ayıplı olmaları nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle yükümlü olunan bedeni ve maddi tazminatlar ürün sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır.   

Ürün sorumluluk teminatına ek olarak alınabilen ürün geri çağırma teminatı ile ürünlerin üretimi, dağıtımı veya ambalajlanması sırasında meydana gelen kazaen bozulma, tahrifat, etiket hataları, tasarım hataları nedenleri ile oluşabilecek maddi ve bedeni zararlara bağlı olarak ürünlerin piyasadan geri toplanma masrafları teminat altına alınmaktadır. Ürün geri çağırma teminatının kullanılabilmesi için, geri çağrılacak ürünlerin kusurlu/ayıplı mal olması gerekmektedir.


..