Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası makinelerin deneme devresinin tamamlanmasını takiben; Normal çalışır halde iken, aynı iş yerinde temizleme, yenilenme ve/veya yer değiştirme esnasında, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten doğan ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.


Ürün İçeriği

 1. İşletme kazalarından,
 2. Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
 3. Yağlama kusurlarından,
 4. Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektriğin dolaylı etkilerinden,
 5. Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
 6. Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
 1. Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
 2. Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,
 3. Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
 4.  Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,
 5.  İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
 6. İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.
Tüm Teminatları Göster

Ek Teminatlar

Fiziki İnfilak

Fiziki İnfilak

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar

Makine temel ve Kaideleri

Makine temel ve Kaideleri

Nakliye ve Fazla Mesai Masrafları

Nakliye ve Fazla Mesai Masrafları

 1. Hareketli makine Geniş kasko
 2. Uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları
30 Saniyede Teklif Al
Trafik Kasko Tamamlayıcı Sağlık Dask Seyahat
Geri Trafik
Geri Kasko
Geri Tamamlayıcı Sağlık
Geri Dask
Geri Seyahat
YENİ DASK
DASK YENİLEME
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
COVID-19 (Koronavirüs) YURT DIŞI SEYAHAT
YURT DIŞI SEYAHAT
Tüm Dünya
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA HARİÇ)
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA DAHİL)
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al