BLOG

Deprem Sigortası Nedir? DASK Zorunlu mu?

Kritik bir deprem coğrafyasında yaşamak ülkemizdeki milyonlarca insan gibi sizi de kaygılandırıyorsa içiniz artık rahat edebilir! Devlet güvencesi olarak yaptırılması zorunlu kılınan deprem sigortası ile en azından deprem kaynaklı olarak evinize gelebilecek hasarları poliçe limitiniz sınırında tazmin edebilirsiniz. Sompo Sigorta aracılığıyla saniyeler içinde yaşadığınız ya da sahibi olduğunuz meskeni DASK kapsamına alabilir, daha güvenli bir hayata adım atabilirsiniz.

Deprem Sigortası Nedir?

Deprem sigortası deprem sonucunda yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi birçok olumsuz durumun mülkünüzde yol açabileceği hasarları karşılayabilmeniz amacıyla düzenlenen ve zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Zorunlu Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK devlet tarafından ödenir ve düzenli olarak güncellenen azami bir tutarı bulunur. Kasım 2022 itibarıyla azami DASK değeri 640 bin TL (Arsa değeri hariç) olarak belirlenmiştir. DASK tavan limitleri Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından açıklanır.

DASK Teminat Kapsamındaki Durumlar

Maddi manevi açıdan büyük zararlar yaratabilen deprem özellikle Türkiye’de yaşayan insanlar için artık göz ardı edilemez bir öneme sahiptir. Depremi önlemek mümkün olmasa bile mülkünüzü ve sevdiklerinizi daha güvenli bir hayata kavuşturmak adına atabileceğiniz bazı kritik adımlar bulunur. Devlet tarafından zorunlu kılınan DASK sayesinde deprem nedeniyle mülkünüzde oluşabilecek birçok olumsuz durumun maddi hasarını karşılayabilirsiniz. İşte DASK teminat kapsamındaki durumlar:

 • Deprem nedeniyle yıkım
 • Deprem sonucu yangın
 • Deprem sonucu yer kayması
 • Deprem kaynaklı patlama
 • Deprem kaynaklı tsunami

DASK sigortalı binalar poliçe bedeline kadar devlet tarafından maddi güvence altına alınır. DASK poliçe bedelinin güncel olarak belirlenen tavan fiyatı aşmaması gerektiğini de göz önüne almalısınız. Eğer hesaplamalarınız sonucunda oluşabilecek olası maddi hasar DASK sigortasının karşıladığından daha yüksek ise “Sompo Sigorta Konut Sigortası” ürünü ve ek teminatlardan da yararlanabilirsiniz.

DASK Ev Yangınını Karşılar mı?

DASK sigortası yaptırırken en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de ilgili sigorta türünün yalnızca deprem kaynaklı oluşabilecek maddi hasarları kapsamasıdır. Eğer meskeninizde meydana gelen yangın deprem kaynaklı çıktıysa oluşan maddi hasarı poliçe limitine kadar DASK karşılar. Ev yangını deprem dışında bir nedenden kaynaklandıysa bu durum DASK’tan ziyade konut sigortası kapsamındadır.

Deprem Sigortası Nasıl ve Nerede Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) yaptırabileceğiniz kurumlar arasında bankalar, sigorta şirketleri ve acenteler bulunur. Bu kurumların hepsi DASK poliçesi düzenleme yetkisine sahiptir. Sompo Sigorta üzerinden DASK yaptırıp mülkünüzü bir an önce deprem riskine karşı sigortalamak, daha detaylı bilgi ve online teklif almak için Sompo Sigorta DASK sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Deprem Sigortası Yaptırmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evinizi depreme karşı güvenceye almak ve DASK yaptırmak için gerekli olan bazı belgeler bulunur. DASK yaptırırken sizden talep edilen belgeler şunlardır:

 • Sigortalanacak olan binanızın tapu bilgileri, açık adresi, yaşı, toplam kat sayısı, yapı tarzı, hasar durumu vb. bilgileri
 • Mülk sahibinin kişisel bilgileri (Adı, soyadı, TC kimlik numarası, ev/cep telefon numarası vb.)
 • Binanın kullanım şekli ve brüt yüzölçümü (Metrekare cinsinden)

Poliçeniz sizin beyanlarınız doğrultusunda düzenlenir, bilgilerin doğru olması sigortanın geçerliliği açısından büyük önem taşır.

Deprem Sigortası Zorunlu Mudur?

587 Sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile DASK yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir. Deprem sonrasında evinizde oluşabilecek olası zararları karşılamak maddi güvence açısından kritik bir önem taşır. Türkiye gibi sık sık deprem felaketleri ile karşılaşan bir ülkede DASK yaptırmak şüphesiz ki ihmal edilmemesi gereken bir güvenlik önlemidir.

Deprem Sigortası Yapılmazsa Ne Olur?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmadığınız takdirde maddi bir ceza yükümlülüğünüz yoktur ancak bazı sınırlamalarla karşılaşabilirsiniz. Örnek olarak devletin verdiği konut kredilerinden yararlanamaz, evinizi DASK sigortası olmadan kiraya veremez ya da su, elektrik ve doğalgaz gibi hizmetleri alamazsınız.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nasıl Hesaplanır?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) bedelinin tespit edilmesi için taşınmazın metrekare bedeli ile brüt yüz ölçümü çarpılır. Sigorta bedelinin tavan değeri poliçede gösterilen azami tutardan daha yüksek olamaz. (2022 yılı için 640 bin TL) Prim tutarınız ise DASK kapsamındaki tarife fiyatı (14 adet tarife fiyatı bulunur.) ile teminat tutarınızın çarpılması ile belirlenir. Tarife tutarı güncellendiğinde ise sigorta şirketi ya da acenteye başvurarak poliçe teminatı için güncelleme başvurusu yapılmalıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Neler Dahil Değildir?

DASK deprem kaynaklı meydana gelen doğrudan veya dolaylı birçok olumsuzluğun yarattığı maddi hasarı karşılayan bir sigorta türüdür. Dolayısıyla deprem dışındaki bir etkenden kaynaklanan hiçbir maddi hasar DASK kapsamı ve güvencesinde değildir. Aşağıda DASK kapsamına girmeyen bazı durumları görebilirsiniz:

 • Taşınır mallar, eşyalar ve benzerleri
 • Bedeni zararlar (Ölüm dahil)
 • Manevi tazminata yönelik talepler
 • Enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı, iş durması, mali sorumluluklar, alternatif ikametgâh/işyeri masrafları ve benzeri zararlar
 • Deprem ve deprem neticesinde meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları
 • Köy yerleşim yerlerindeki binalar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, tamamı ticari/sınai amaçla kullanılan binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra yapılıp ilgili mevzuata uygun inşaat ruhsatı olmayan binalar, mühendislik hizmeti almamış projesi olmayan binalar, taşıyıcı sistemlerinde büyük zararlara yol açan, aykırı inşa edilen binalar, yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Siz de ülkemizdeki deprem gerçeğine karşı vakit kaybetmeden DASK yaptırmak istiyorsanız ürün sayfamızdan, Sompo Mobilo uygulamamızdan veya size en yakın Sompo Sigorta acentesinden saniyeler içinde başvurunuzu gerçekleştirebilir, kısa sürede size özel teklifimizi görebilirsiniz.

Kaynakça: https://dask.gov.tr/tr/tarife-ve-primler

İlgili diğer yazılar