Zorunlu Deprem Sigortası-DASK

Depremin yaşadığınız binada doğrudan ya da dolaylı olarak neden olacağı hasarlara karşı yaptıracağınız Zorunlu Deprem Sigortası ile içiniz rahat olsun!
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
Yeni Dask Poliçesi
Dask Poliçe Yenileme
Eksik yada yanlış girdiniz.
T.C. Kimlik No eksik ya da yanlış girdiniz.
Eksik yada yanlış girdiniz.
Eksik yada yanlış girdiniz.

Size hizmet verebilmemiz için lütfen Gizlilik politikası ve Kullanıcı sözleşmesi ve Aydınlatma Metni'ni onaylayınız.

Ayrı onay vermek için lütfen tıklayınız.

Depremin doğrudan etkilerine ya da dolaylı şekilde neden olabileceklerine karşı devletin güvencesi olarak sunulan Zorunlu Deprem Sigortası ile korkacak bir şeyiniz olmasın! Sompo’ın sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası ile huzurlu bir hayat sizi bekliyor.

587 Sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin İkinci Maddesi Hükmü Gereğince Kapsamda Bulunan Binalar Şunlardır:

  1. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
  2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
  3. Bu binaların içinde yer alan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
  4. Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler 

Ayrıca Zorunlu Deprem Sigortası, yukarıdaki koşullara uyan kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapı kütüğünde vasfı ‘arsa vs.’ olarak görünen binalar, tapu tashihi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Ürün İçeriği

Deprem Sonucu Yer Kayması

Deprem

Deprem Sonucu İnfilak

Deprem Sonucu Yangın

Detaylar

Depremin, deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın, deprem sonucu tsunaminin, deprem sonucu yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe ve istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dâhil olmak üzere) DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Tüm Teminatları Göster

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Kapsam Dışında Kalan Haller

Genel Şartlar