BLOG

Yabancı Uyruklu Kişiler İçin İkamet İzni Nasıl Alınır?

Yabancı Uyruklu Kişiler için İkamet İzni Nasıl Alınır?

Yabancı uyruklu kişilerin oturum belgesi 6458 sayılı Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde hazırlanır. İlgili Kanun Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu olarak anılır. Ülke sınırları içinde ikamet etmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları yerine getiren kişilerin Türkiye’de çalışabilmesi ve konaklayabilmesi için yabancı ikamet izni verilir. Peki okumaya veya çalışmaya gelen yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de kalması için hangi işlemleri yapması gerekir? Ülkemizde doğan bebekler için hangi başvurular yapılmalıdır? Yabancı uyruklu kişiler için şartlar, ikamet uzatma veya taşınma gibi özel durumlarda yapılması gerekenlerin hepsini sizler için araştırdık.

Yabancı Uyruklu Kişiler İçin İkamet İzni Nasıl Alınır?

Yabancı Öğrenci İkamet İzni Nasıl Alınır?

Yabancı öğrenci ikamet izni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ndaki ilgili maddelerce belirlenmiştir. Buna göre ikamet izni düzenlenecek yabancı uyruklu öğrencilerin 18 yaşını geçmiş olması gerekir. 18 yaşından küçük ilk ve ortaokul öğrencileri için aile ikamet izni aranır. Bununla birlikte Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda lisans ve üzeri eğitim almaya hak kazanmış yabancılara da öğrenci ikamet izni düzenlenebilir. Ayrıca uzmanlık eğitimi seviyelerinde öğrenimine devam edecek yabancılara da ikamet izni düzenlenebilir. Türkiye’de eğitim izni alan öğrenci sadece eşi ve çocukları için ülkede kalış izni başvurusunda yapabilir.

 Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi süreci yabancı öğrenci ikamet için gerekli belgeler ve evrakları ibraz etmesiyle başlar. Bu belgelere yabancı ikamet harcı ödeme makbuzu, Türkiye’de kalacağı adres bilgileri de dâhildir.

Türkiye'de Doğan Yabancı Bebek İkamet İzni

Türkiye'de doğan yabancı bebekler başvuru süreci tamamlanana dek ebeveyne verilen yabancı aile ikamet izni kapsamındadır. Bununla birlikte sadece doğum belgesi Türkiye sınırlarından giriş ve çıkış izni vermez. Türkiye’de doğan yabancı bebek ikamet izni için doğumdan itibaren 180 gün içinde başvuru yapılması gerekir. İzin tarihinin başlangıcı bebeğin doğduğu gün olarak düzenlenir. 

Yabancıların Türkiye'de İkamet Edebilmesi için Gerekli Belgeler

Yabancı ikamet sürecinde gerekli belgeler için e-ikamet üzerinden sorgulama yapılmalıdır. Bununla birlikte kalış amacına göre istenen genel belgeler şöyledir:

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen resmi onaylı belgenin aslı ve fotokopisi
 • Biyometrik fotoğraf (4 adet)
 • Sağlık sigortası (aile izinleri için tüm bireyleri kapsamalıdır)
 • Adli sicil kaydı
 • İkamet süresini karşılayacak maddi durumunu ispatlar belge

 Sağlık sigortası başvurusunun talep edilen oturum izni süresi için olması gerekir. Bunun için il sosyal güvenlik biriminden alınan resmi belge, SGK’den alınan resmi evrak ve özel sağlık sigortası seçeneklerinden birisi tercih edilebilir.

Yabancı İkamet İzni Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yabancı ikamet izni sorgulama işlemi için Göç İdaresi’nin web sitesi üzerinden sorgulama yapmak gerekir. Başvuru ve sorgulama yapan kişilerin tarayıcılarının güncel olması önemlidir. Başvuru yapacak kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz ve net olarak girmeleri de sonraki süreçte oluşabilecek zorlukları engeller. Evrakları teslim ettikten sonra 90 günlük işlem süresi başlar. Bu süreden sonra yabancı ikamet sorgulama yapılabilir. Bu süre içinde başvuru yapan kişilerin Türkiye’den çıkış yapmaları mümkündür.

Yabancı Uyrukluların İkamet Adres Değişiklikleri

Yabancı ikamet değişikliği oturum izni alınırken belirtilen adresten farklı bir konuma geçecek kişilerin yapması gereken bir başvurudur. Bu başvurunun en geç 20 iş günü içinde taşınılan ilin Nüfus Müdürlüğüne yapılması gerekir. Ayrıca yabancı uyruklu ikamet adres değişikliği için Göç İdaresinin web sitesinden de randevu alınmalıdır. Randevudan sonra yeni yerdeki Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuru yapılarak yabancı ikamet adres değişikliği onaylanmalıdır. 

 Yabancıların İkamet Alma Şartları

İlgili Kanun’un 7. maddesi oturum izni şartlarındaki sınırları belirler. Yabancıların ikamet alma şartları şu belirtilen maddelerden herhangi birisine tabi olabilir:

 • Pasaportu veya yerine geçen resmi belgesi olmayan kişiler,
 • Pasaport ve benzeri belgelerinde sahtecilik yapıldığı anlaşılanlar,
 • Vize, muafiyeti veya oturum izin süresi bitiminden itibaren minimum 60 gün süre boyunca pasaport ve benzeri belgelerini yenilemeyenler,
 • İkamet amacını haklı bir nedene dayandıramayanlar,
 • Kalacağı süre boyunca yeterli maddi imkana sahip olduklarını ibraz edemeyenler,
 • Vize ihlalleri yapmışken oturum başvurusunda bulunan kişiler. 

İkamet izni reddedilen yabancı uyruklu kişiler işlemler sonuçlanıncaya kadar sınır kapısında kendileri için ayrılan alanlarda bekletilir. İkamet izni reddedilen yabancı, kararın kendisine tebliğinden sonraki 60 gün boyunca bu sonuç için idari işlem davası açarak mahkemeye başvurabilir.

Yabancı Uyruklular İkamet İznini Nasıl Uzatabilir?

Yabancı ikamet izni uzatma için Göç İdaresi web sitesinin ilgili sayfası üzerinden bir başvuru formu doldurabilirsiniz. Sitedeki duyurular kısmından güncel olarak istenen evrakları öğrenebilirsiniz. Oturum izni amacınıza uygun olarak kalışınızı uzatmak istediğinizi ispatlayan resmi evraklar başvuru için önemlidir. Oturum izin amacı ne olursa olsun genel olarak yabancı ikamet uzatma için gerekli belgeler arasından şunların fotokopilerini hazırlamanız gerekir:

 • Pasaport veya resmi onaylı benzer kimlik 
 • Son giriş mührü
 • Varsa vize (e-vize çıktısı) 
 • Önceki ikamet belgesi

 Uzatma izin başvurusunu yapmak için oturum süresinin bitimine 60 gün kalması gerekir. Oturum izni sona ermeden yaklaşık 2 ay ve daha önceki zamanlarda yapılan başvurular kabul edilmez.

Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yaşamlarını güvence altına almak için alacakları ikamet izinleri kadar sağlık güvencesi de önemlidir. Sompo Sigorta'nın Yabancılar İçin Sağlık ürünü, ikamet izni almakla birlikte Türkiye'de sağlık hizmetlerinden de en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar. Sompo Sigorta ile Türkiye'deki maceranızı sağlık ve güvenlikle taçlandırın!

İlgili diğer yazılar