Oto, Oto Dışı ve Bedeni Hasarlar

Maddi Zararlar Bedeni Zararlar Değer Kaybı Talepleri
1

Tutanağı doldurun

Olay yerinde resmi makamlarca zabıt tutulmalı veya kazaya karışan sürücüler kendi aralarında maddi hasarlı kaza tespit tutanağı doldurmalıdır.  

KAZA TESPİT TUTANAĞI Oto, Oto Dışı ve Bedeni Hasarlar
2

Hasarınızı bildirin

Mağdur taraf 0850 250 81 81 numaralı gece gündüz yardım hattımızı arayarak hasar ihbarında bulunur.

ÇAĞRI MERKEZİNİ ARA Oto, Oto Dışı ve Bedeni Hasarlar

0850 250 81 81 numarasına Hasar bildirimi yaparken istenen bilgiler

 1. Poliçe numaranızı
 2. Zarar gören aracın ruhsat sahibini/plakasını/markasını/modelini
 3. Hasar tarihini ve saatini
 4. Hasar yeri bilgisini
 1. Kusur oranını
 2. Tahmini hasar tutarını
 3. Ekspertiz yapılacak yerin açık adresini ve telefonunu
 4. Zarar gören aracın ruhsat sahibine ait hesap numarasını, banka ve şube adını isteyecektir.
3

Hasar Bildirimi hakkında bilinmesi gerekenler

 1. Hasar ihbarı yapıldıktan sonra hasar dosyası açılır.
 2. Anlaşmalı servis avantajlarından yararlanmak için aracınızı en yakın anlaşmalı servise götürünüz. En yakın anlaşmalı servisimizi öğrenmek için lütfen tıklayınız.
 3. Eksper tayin edilir.
 4. Hasarınıza bağlı olarak gerekli tüm evrakları anlaşmalı servise bırakınız veya ekspere teslim ediniz.
 5. Eksper evrakları şirkete yollar.
 6. Şirketimizdeki ilgili birim tarafından kusur tespiti için Tramer’e kayıt girilir.
 7. Tramer sonucuna göre, trafik sigortası genel şartları kapsamına göre işlemlere devam edilerek süreç tamamlanır.
Oto, Oto Dışı ve Bedeni Hasarlar
4

Gerekli belgeler

 1. Onaylı trafik kazası tespit tutanağı
 2. Anlaşmalı kaza tespit tutanağı
 3. Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 4. Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
 5. Sigortalı araç sürücüsünün alkol raporu
 6. Mağdur banka hesap bilgileri
 7. Mağdura ait T.C kimlik numarası/vergi numarası
 8. Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 9. Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir. 
Oto, Oto Dışı ve Bedeni Hasarlar
1

Zorunlu Trafik Sigortası

Vefat Halinde
 • İfade Sorgu Tutanakları
 • Kusurumuza ilişkin Kaza Tespit Tutanağı, Bilirkişi raporu veya Mahkeme Kararı
 • Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
 • Savcılık soruşturma evrakları
 • Güncel Gelir Belgesi / Hizmet Dökümü
 • Vefat eden üzerinden Vukuatlı Onaylı nüfus kayıt tablosu
 • Ölü muayene otopsi tutanağı, Defin ruhsatı
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka şubeadı, Iban numarası)


Sürekli Sakatlık Halinde
 • Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğine göre düzenlenmiş heyet raporu
 • Epikriz raporu
 • Genel Adli Muayene Raporu
 • İfade Sorgu Tutanakları
 • Tedavi belgeleri 
 • Kusurumuza ilişkin Kaza Tespit Tutanağı, Bilirkişi raporu veya Mahkeme Kararı
 • Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
 • Savcılık soruşturma evrakları
 • Güncel Gelir Belgesi / Hizmet Dökümü
 • Mağdurun imzalayacağı açık rıza formu
 • Aydınlanma beyanı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Skar izlerinin göründüğü yakın çekim fotoğraflar
 • Mağdur kişinin e-posta adresi
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası)


2

Kasko Poliçesi

Ferdi Kaza

Vefat Halinde
 • Veraset ilamı 
 • Trafik tespit tutanağı 
 • Ölü muayene otopsi raporu


Sakatlık Halinde
 • Maluliyet oranı gösterir heyet raporu 
 • Trafik tespit tutanağı 
 • Genel adli muayene raporu 
 • Epikriz raporu 
 • Tedavi belgeleri


Tedavi Halinde
 • Trafik tespit tutanağı 
 • Genel adli muayene raporu 
 • Epikriz raporu 
 • Tedavi belgeleri 
 • Fatura belgeleri


Manevi Hasarlar

Vefat Halinde
 • Veraset ilamı 
 • Trafik tespit tutanağı 
 • Ölü muayene otopsi raporu 
 • Trafik poliçesi üzerinden alınmış olan ödeme var ise ödeme kriterleri


Sürekli Sakatlık Halinde
 • Maluliyet oranı gösterir heyet raporu 
 • Genel adli muayene raporu 
 • Epikriz raporu 
 • Tedavi belgeleri 
 • Trafik tespit tutanağı 
 • Trafik poliçesi üzerinden alınmış olan ödeme var ise ödeme kriterleri


3

İşveren Mali Mesuliyet Poliçesi

Vefat Halinde
 • Veraset ilamı
 • Vefat eden üzerinden alınacak nüfus kayıt tablosu
 • Otopsi Raporu
 • Kaza tarihinde o firmada çalıştığını gösterir SGK işe giriş bildirgesi (şirketin SGK’ya bildirim tarihi ile birlikte)
 • Kaza tarihinde o firmada çalıştığını gösterir SGK maaş bordrosu
 • SGK 4-A Hizmet Dökümü
 • SGK’ya bildirilen çalışan listesi (kaza tarihi öncesi ve sonrası)
 • SGK iş kazası bildirimi
 • SGK tarafından iş kazasından dolayı bağlanacak veya bağlanmış peşin sermaye gelir tutarını gösterir belge
 • İfade tutanakları/Kolluk güçlerinin tuttuğu tutanak
 • İş güvenliği uzmanının düzenlediği iş kazası tutanağı/kaza tutanağı
 • Savcılık iddianamesi
 • SGK müfettişleri/denetmenleri tarafından tutulan iş kazası raporu
 • Mahkeme bilirkişi raporu
 • İş sağlığı güvenliği belgeleri
 • İşe giriş sağlık raporu, İş sağlığı güvenlik eğitim belgeleri,
 • Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanakları,
 • Risk analizi , Mesleki yeterlilik belgesi , Tanık ifadeleri


Sürekli Sakatlık Halinde
 • Hastane epikriz raporları/ameliyat raporları
 • Genel adli muayene raporu
 • SGK maluliyet raporu
 • Kaza tarihinde o firmada çalıştığını gösterir SGK işe giriş bildirgesi (şirketin SGK’ya bildirim tarihi ile birlikte)
 • Kaza tarihinde o firmada çalıştığını gösterir SGK maaş bordrosu
 • SGK 4-A Hizmet Dökümü
 • SGK’ya bildirilen çalışan listesi (kaza tarihi öncesi ve sonrası)
 • SGK iş kazası bildirimi
 • SGK tarafından iş kazasından dolayı bağlanacak veya bağlanmış peşin sermaye gelir tutarını gösterir belge
 • İfade tutanakları/Kolluk güçlerinin tuttuğu tutanak
 • İş güvenliği uzmanının düzenlediği iş kazası tutanağı/kaza tutanağı
 • Savcılık iddianamesi
 • SGK müfettişleri/denetmenleri tarafından tutulan iş kazası raporu
 • Mahkeme bilirkişi raporu
 • İş sağlığı güvenliği belgeleri, İşe giriş sağlık raporu,
 • İş sağlığı güvenlik eğitim belgeleri,
 • Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanakları,
 • Risk analizi , Mesleki yeterlilik belgesi , Tanık ifadeleri


Tedavi Giderleri Talepleri Halinde
 • Hastane epikriz raporları/ameliyat raporları
 • Genel adli muayene raporu
 • Tedavi faturaları
 • Fatura ayrıntılı hizmet dökümü
 • Kaza tarihinde o firmada çalıştığını gösterir SGK işe giriş bildirgesi (şirketin SGK’ya bildirim tarihi ile birlikte)
 • Kaza tarihinde o firmada çalıştığını gösterir SGK maaş bordrosu
 • SGK 4-A Hizmet Dökümü
 • SGK’ya bildirilen çalışan listesi (kaza tarihi öncesi ve sonrası)
 • SGK iş kazası bildirimi
 • İfade tutanakları/Kolluk güçlerinin tuttuğu tutanak
 • İş güvenliği uzmanının düzenlediği iş kazası tutanağı/kaza tutanağı
 • Savcılık iddianamesi
 • SGK müfettişleri/denetmenleri tarafından tutulan iş kazası raporu
 • Mahkeme bilirkişi raporu
 • İş sağlığı güvenliği belgeleri
 • İşe giriş sağlık raporu
 • İş sağlığı güvenlik eğitim belgeleri
 • Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanakları
 • Risk analizi, Mesleki yeterlilik belgesi ,Tanık ifadeleri


4

Ferdi Kaza Poliçesi

Grup Ferdi Kaza
 • Veraset ilamı 
 • Vefat eden üzerinden alınacak nüfus kayıt tablosu
 • Otopsi Raporu
 • Murisin işe giriş bildirgesi
 • Kaza tarihini kapsar maaş bordrosu/öğrenci belgesi
 • kazanın oluşumuna dair beyan/tutanak/SGK iş kazası bildirimi


Bireysel Ferdi Kaza
 • Veraset ilamı 
 • Vefat eden üzerinden alınacak nüfus kayıt tablosu
 • Otopsi Raporu
 • Kazanın oluşumuna dair beyan/tutanak


Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
 • Veraset ilamı 
 • Vefat eden üzerinden alınacak nüfus kayıt tablosu
 • Otopsi Raporu
 • Kaza tespit tutanağı
 • Poliçe ruhsatı , Sürücü belgesi
 • Otobüs bileti/yolcu listesi


5

3.Şahıs Mali Mesuliyet Poliçesi

Vefat Halinde
 • Veraset ilamı 
 • Vefat eden üzerinden alınacak nüfus kayıt tablosu
 • Otopsi Raporu
 • SGK 4-A Hizmet Dökümü
 • İş kazası ise; SGK tarafından iş kazasından dolayı bağlanacak veya bağlanmış peşin sermaye gelir tutarını gösterir belge 
 • İfade tutanakları/Kolluk güçlerinin tuttuğu tutanak
 • İş güvenliği uzmanının düzenlediği iş kazası tutanağı/kaza tutanağı
 • Savcılık iddianamesi 
 • SGK müfettişleri/denetmenleri tarafından tutulan iş kazası raporu
 • Mahkeme bilirkişi raporu
 • Tanık ifadeleri


Sürekli Sakatlık Halinde
 • Hastane epikriz raporları/ameliyat raporları
 • Genel adli muayene raporu
 • Maluliyet raporu (İş kazası ise SGK maluliyet raporu)
 • SGK 4-A Hizmet Dökümü 
 • İfade tutanakları/Kolluk güçlerinin tuttuğu tutanak
 • İş güvenliği uzmanının düzenlediği iş kazası tutanağı/kaza tutanağı
 • Savcılık iddianamesi 
 • SGK  müfettişleri/denetmenleri tarafından tutulan kaza raporu
 • Mahkeme bilirkişi raporu
 • İş sağlığı güvenliği belgeleri
 • Tanık ifadeleri


Tedavi Giderleri Talebi Halinde
 • Hastane epikriz raporları/ameliyat raporları
 • Genel adli muayene raporu
 • Tedavi faturaları
 • Fatura ayrıntılı hizmet dökümü
 • SGK 4-A Hizmet Dökümü 
 • İfade tutanakları/Kolluk güçlerinin tuttuğu tutanak
 • İş güvenliği uzmanının düzenlediği iş kazası tutanağı/kaza tutanağı
 • Savcılık iddianamesi 
 • SGK müfettişleri/denetmenleri tarafından tutulan kaza raporu 
 • Mahkeme bilirkişi raporu
 • Tanık ifadeleri


6

Tıbbi Kötü Uygulama

Vefat Halinde
 • Veraset ilamı 
 • Vefat eden üzerinden alınacak nüfus kayıt tablosu
 • Otopsi Raporu
 • Dava Dilekçesi
 • Davanın sigortalımıza tebliğ dilekçesi
 • Mahkemede alınan bilirkişi raporları
 • Mahkeme kararı


Sürekli Sakatlık/Tedavi Giderleri Talepleri Halinde
 • Dava Dilekçesi
 • Davanın sigortalımıza tebliğ dilekçesi
 • Mahkemede alınan bilirkişi raporları
 • Mahkeme kararı


1

Değer kaybı talebinizi bildirin

 1. Değer kaybı hasar ihbarları eksik evrak söz konusu olmayacak şekilde Hasar Evrak Bildirim Formu aracılığıyla yapılabilir.                                           
 2.  Değer kaybı hasarlarına ilişkin ihbarlar Trafik Sigortası Genel Şartları’nın “C.5. TEBLİĞ VE İHBARLAR” başlıklı maddesinde belirtildiği üzere noter eliyle veya taahhütlü mektupla da yapılır.
 3. Şirkete imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler taahhütlü mektup hükmündedir.
 4. Hasar talebine ilişkin gerekli tüm evrakları şirketimize teslim ediniz.
 5. Hazine Müsteşarlığının 2015/34 sayılı Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelgesi uyarınca “Değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücreti, değer kaybını talep eden/edenler tarafından ödenir.”
 6. Değer Kaybı başvurularında şirketimiz tarafından da eksper ataması yapılmaktadır.
Oto, Oto Dışı ve Bedeni Hasarlar
2

Gerekli bilgi ve belgeler

 1. Değer Kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu
 2. İlgili hasar fotoğrafları
 3. Anlaşmalı kaza tespit tutanağı
 4. Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 5. Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
 6. Mağdur banka hesap bilgileri
 7. Mağdura ait T.C kimlik numarası/vergi numarası
 8. Sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 9. Not: Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir. 
Oto, Oto Dışı ve Bedeni Hasarlar